אלגברה לינארית - ארז שיינר

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

חומר עזר

סרטוני ותקציר הרצאות

פלייליסט של כל הסרטונים


פרק 1 - שדות

הגדרה ותכונות של שדה

 • שדה הוא קבוצה \mathbb{F} יחד עם שתי פעולות +,\cdot כך שמתקיימות התכונות הבאות:
 1. סגירות: לכל a,b\in\mathbb{F} מתקיים כי a+b,a\cdot b\in\mathbb{F}
 2. קומוטטיביות (חילופיות): לכל a,b\in\mathbb{F} מתקיים כי a+b=b+a וכן a\cdot b=b\cdot a
 3. אסוציאטיביות (קיבוץ): לכל a,b,c\in\mathbb{F} מתקיים כי a+(b+c)=(a+b)+c וכן a\cdot (b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c
 4. נייטרליים: קיימים 0_{\mathbb{F}}\neq 1_{\mathbb{F}}\in\mathbb{F} כך שלכל a\in\mathbb{F} מתקיים כי 0_{\mathbb{F}}+a=1_{\mathbb{F}}\cdot a = a
 5. נגדיים: לכל a\in\mathbb{F} קיים נגדי -a\in\mathbb{F} כך ש a+(-a)=0_{\mathbb{F}}
 6. הופכיים: לכל 0_{\mathbb{F}}\neq a\in \mathbb{F} קיים הופכי a^{-1}\in \mathbb{F} כך ש a\cdot a^{-1}=1_{\mathbb{F}}
 7. דיסטריביוטיביות (פילוג): לכל a,b,c\in\mathbb{F} מתקיים כי a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c • יהי שדה \mathbb{F} אזי לכל a,b\in\mathbb{F} מתקיים כי a\cdot b=0_{\mathbb{F}} אם ורק אם a=0_{\mathbb{F}} או b=0_{\mathbb{F}} • תכונות נוספות של שדות
  • (-1_{\mathbb{F}})\cdot a = -a
  • אם a+b=a+c אזי b=c
  • אם a\neq 0_{\mathbb{F}} וגם a\cdot b = a\cdot c אזי b=c

שדות סופיים

שדה המרוכבים

הגדרת המספרים המרוכבים

 • \mathbb{C}=\{(a,b)|a,b\in\mathbb{R}\}
 • (a,b)+(c,d)=(a+c,b+d)
 • (a,b)\cdot (c,d)=(ac-bd,ad+bc)


 • נסמן
  • a=(a,0)
  • i=(0,1)
 • נובע כי a+b\cdot i =(a,b)


 • הגדרות עבור z=a+b\cdot i
  • \overline{z}=a-b\cdot i
  • |z|=\sqrt{a^2+b^2}
  • Re(z)=a
  • Im(z)=b


 • תכונות
  • z^{-1}=\frac{\overline{z}}{|z|^2} אם z\neq 0
  • z+\overline{z}=2\cdot Re(z)
  • z-\overline{z}=2\cdot i\cdot Im(z)
  • \overline{z+ w}=\overline{z}+ \overline{w}
  • \overline{z\cdot w}=\overline{z}\cdot \overline{w}


צורה קרטזית וצורה קוטבית (פולרית)

 • a+b\cdot i = r\cdot cis(\theta)
 • cis(\theta)=\cos(\theta)+i\cdot \sin(\theta)
 • r=\sqrt{a^2+b^2}
 • עבור הזוית נחלק למקרים:
  • אם a>0 אזי \theta=arctan\left(\frac{b}{a}\right)
  • אם a=0 וגם b>0 אזי \theta=\frac{\pi}{2}
  • אם a=0 וגם b<0 אזי \theta=-\frac{\pi}{2}
  • אם a<0 אזי \theta=arctan\left(\frac{b}{a}\right)+\pi • r_1 cis(\theta_1)r_2 cis(\theta_2)=r_1r_2cis(\theta_1+\theta_2) • (r cis(\theta))^n = r^n cis(n\theta)


 • עבור n\geq 2 טבעי, ומספר מרוכב a+b\cdot i\neq 0 קיימים בדיוק n פתרונות למשוואה z^n=a+b\cdot i
 • הנוסחא למציאת כל הפתרונות השונים:
  • נעביר את המספר לצורתו הקוטבית a+b\cdot i = r cis(\theta)
  • הפתרונות הם z_k = \sqrt[n]{r} cis\left(\frac{\theta+2\pi k}{n}\right) עבור k=0,1,...,n-1


תרגול

פרק 2- מערכות משוואות לינאריות

מבוא למטריצות ולמערכות משוואות לינאריות

 • \mathbb{F}^n=\{(x_1,...,x_n)|\forall i:x_i\in\mathbb{F}\} קבוצת הn-יות הסדורות.
 • \mathbb{F}^{n\times m} קבוצת המטריצות עם n שורות וm עמודות, ואיברים מהשדה \mathbb{F}


הגדרת מערכת משוואות לינארית וקבוצת פתרונות

 • מערכת משוואות לינארית היא זוג של מטריצת מקדמים A\in\mathbb{F}^{m\times n} ומטריצת (וקטור) קבועים \vec{b}\in\mathbb{F}^{n\times 1}.
 • קבוצת הפתרונות למערכת המשוואות הלינארית היא קבוצת כל הn-יות המקיימות:
 • \begin{cases}
a_{11}x_1+...+a_{1n}x_n=b_1\\
\vdots \\
a_{m1}x_1+...+a_{mn}x_n=b_m
\end{cases}


פעולות דירוג אלמנטריות

 • שלושת פעולות הדירוג האלמנטריות:
  • \alpha R_i עבור 0\neq \alpha\in\mathbb{F} (כפל שורה במטריצה בסקלר שונה מאפס)
  • R_i+\alpha R_j עבור i\neq j (הוספה לשורה קבוע כפול שורה אחרת)
  • R_i \leftrightarrow R_j (החלפת שתי שורות במטריצה זו בזו)


ייצוג מערכת משוואות בעזרת מטריצה


צורה מדורגת וצורה מדורגת קנונית

 • איבר בשורה נקרא פותח/מוביל/ציר אם הוא הראשון משמאל בשורה ששונה מאפס.
 • מטריצה נקראת מדורגת אם:
  • אם יש שורות אפסים, כולן בתחתית.
  • כל איבר פותח נמצא מימין לאיברים הפותחים בשורות מעליו.
 • מטריצה נקראת מדורגת קנונית אם:
  • היא מדורגת.
  • כל האיברים הפותחים שווים ל1.
  • בכל עמודה בה יש איבר פותח, כל האיברים מעליו שווים ל0.


משתנים חופשיים ותלויים

 • משתנה נקרא תלוי אם בצורה המדורגת של המטריצה יש איבר פותח בעמודה המתאימה לו.
 • כל משתנה שאינו תלוי, נקרא משתנה חופשי.
 • מציאת כמות הפתרונות של מערכת משוואות לינארית:
  • מדרגים את המטריצה שמייצגת את המערכת.
  • אם יש שורת סתירה, אין פתרון למערכת.
  • אם אין שורת סתירה, ואין משתנים חופשיים (כל המשתנים תלויים) אז יש פתרון יחיד למערכת.
  • אם אין שורת סתירה, ויש משתנים חופשיים, כמות הפתרונות היא מספר האיברים בשדה בחזקת מספר המשתנים החופשיים.


 • מציאת הפתרון הכללי של מערכת משוואות לינארית:
  • מדרגים קנונית את המטריצה שמייצת את המערכת.
  • מוודאים שאין שורת סתירה.
  • בכל משתנה חופשי מציבים פרמטר.
  • מבטאים את המשתנים התלויים באמצעות הפרמטרים שהצבנו.


דירוג מטריצה עם פרמטר


הוכחת קיום ויחידות צורה מדורגת קנונית

תרגול

פרק 3 - אלגברת מטריצות

חיבור מטריצות וכפל בסקלר

 • תהיינה A,B\in\mathbb{F}^{n\times m} ויהי סקלר \alpha\in\mathbb{F}
  • נגדיר את A+B\in\mathbb{F}^{n\times m} על ידי [A+B]_{ij}=[A]_{ij}+[B]_{ij}
  • נגדיר את \alpha A\in\mathbb{F}^{n\times m} על ידי [\alpha A]_{ij} = \alpha [A]_{ij}


כפל מטריצות

 • \sum_{k=1}^n a_k = a_1+a_2+\cdots +a_n
 • \prod_{k=1}^n a_k = a_1\cdot a_2\cdots a_n


 • תהיינה A\in\mathbb{F}^{n\times m},B\in\mathbb{F}^{m\times k}
  • נגדיר את המכפלה AB\in\mathbb{F}^{n\times k} על ידי
  • [AB]_{ij}=R_i(A)C_j(B)=\sum_{p=1}^m[A]_{ip}[B]_{pj} • הוקטור \vec{x} הוא פתרון למערכת המשוואות עם מטריצת המקדמים A ווקטור הקבועים \vec{b} אם ורק אם A\cdot \vec{x}=\vec{b}שיטות לחישוב כפל מטריצות


 • חישוב הכפל לפי עמודות
  • \begin{pmatrix}
| & & |\\
v_1 & \cdots & v_n \\
| & & |\\
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
x_1\\
\vdots \\
x_n
\end{pmatrix}=x_1v_1 + \cdots x_nv_n
  • C_i(AB)=AC_i(B)
 • חישוב הכפל לפי שורות
  • \begin{pmatrix}
x_1 & \cdots & x_n\\
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
- & v_1 & - \\
& \vdots & \\
- & v_n & -
\end{pmatrix}=x_1v_1 + \cdots x_nv_n
  • R_i(AB)=R_i(A)B


תכונות של אלגברת מטריצות

 • A(B+C)=AB+AC וכן (A+B)C=AC+BC
 • \alpha(AB) = (\alpha A)B = A (\alpha B)
 • (\alpha+\beta)A = \alpha A+\beta A וכן \alpha(A+B)=\alpha A + \alpha B • מטריצת היחידה I_n\in\mathbb{F}^{n\times n} מוגדרת על ידי [I_n]_{ij}=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}
 • לכל A\in\mathbb{F}^{n\times m} מתקיים כי I_n\cdot A=A\cdot I_m =A • לכל שלוש מטריצות מתקיים חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות)
  • (AB)C=A(BC)


פתרון כללי למערכת משוואות לא הומוגנית

 • פתרון פרטי למערכת הלא הומוגנית + פתרון כללי למערכת ההומוגנית = פתרון כללי למערכת הלא הומוגנית

שחלוף

 • עבור A\in\mathbb{F}^{n\times m} נגדיר את המטריצה המשוחלפת A^t\in\mathbb{F}^{m\times n} על ידי [A^t]_{ij}=[A]_{ji}


 • R_i(A^t)=C_i^t(A)
 • C_i(A^t)=R_i^t(A)


 • (A^t)^t=A
 • (A+B)^t = A^t+B^t
 • (\alpha A)^t = \alpha A^t
 • (AB)^t=B^tA^t


עקבה

 • העקבה (trace) של מטריצה ריבועית היא סכום איברי האלכסון:
  • עבור A\in\mathbb{F}^{n\times n} נגדיר tr(A)=\sum_{i=1}^n[A]_{ii}


 • תכונות העקבה:
  • tr(A+B)=tr(A)+tr(B)
  • tr(\alpha A)=\alpha tr(A)
  • tr(AB)=tr(BA)


 • דוגמא: לא קיימות מטריצות ממשיות A,B\in\mathbb{R}^{n\times n} כך ש AB-BA=I
  • tr(AB-BA)=0 אך tr(I)=n\neq 0


תרגול

מטריצות הפיכות ומטריצות הופכיות

 • מטריצה A\in\mathbb{F}^{n\times m} נקראת הפיכה אם קיימות מטריצות B,C\in\mathbb{F}^{m\times n} כך שAB=I_n וכן CA=I_m
 • אם מטריצה היא הפיכה, קיימת מטריצה יחידה שנסמנה A^{-1} ונקרא לה ההופכית של A המקיימת AA^{-1}=I. כמו כן היא המטריצה היחידה המקיימת A^{-1}A=I.


 • תהי A הפיכה, אזי למערכת המשוואות A\vec{x}=\vec{b} יש פתרון יחיד, והוא \vec{x}=A^{-1}\vec{b} • תהיינה A,B הפיכות מעל אותו שדה כך שהכפל AB מוגדר, אזי (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}
 • תהי A הפיכה אזי (A^t)^{-1}=(A^{-1})^t
 • תהי A הפיכה אזי (A^{-1})^{-1}=A
 • תהי A הפיכה ויהי סקלר \alpha\neq 0 אזי (\alpha A)^{-1}=\alpha^{-1}A^{-1}מטריצות פעולה

 • תהי f פונקצית פעולה המבצעת פעולת דירוג אלמנטרית מסוימת.
 • לכל n נגדיר את מטריצת הפעולה f(I_n).
 • לכל מטריצה A\in\mathbb{F}^{m\times n} מתקיים כי f(I_m)\cdot A = f(A)
 • מטריצת הפעולה היא הפיכה.


 • לכל מטריצה A\in\mathbb{F}^{m\times n} קיימת מטריצה הפיכה P\in\mathbb{F}^{m\times m} כך ש P\cdot A=CF(A)


בדיקת הופכיות ומציאת ההופכית

 • מטריצה מחלקת אפס אינה הפיכה. כלומר, אם B\neq 0 אך AB=0 או BA=0 אזי A אינה הפיכה
 • אם בA השורה הi היא שורת אפסים, אזי לכל B כך שהכפל מוגדר, השורה הi בAB היא שורת אפסים.
  • בBA לא חייבת להיות שורת אפסים, לעומת זאת.
 • מטריצה עם שורת אפסים אינה הפיכה.
 • מטריצה הפיכה חייבת להיות ריבועית. • מטריצה A היא הפיכה אם ורק אם CF(A)=I
 • אם A,B ריבועיות כך שAB=I אזי A^{-1}=B
 • תהיינה A,B\in\mathbb{F}^{n\times n} ריבועיות אזי AB הפיכה אם ורק אם A,B הפיכות שתיהן
 • דוגמא לשתי מטריצות לא הפיכות שמכפלתן הפיכה (זה לא סותר את המשפטים לעיל כיוון שהמטריצות אינן ריבועיות).
  • \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}אלגוריתם לבדיקת הפיכות ומציאת ההופכית
 • תהי מטריצה ריבועית A\in\mathbb{F}^{n\times n}
 • נדרג את מטריצת הבלוקים (A|I) קנונית.
 • אם בשלב כלשהו נגלה שבצורה המדורגת של A יש שורת אפסים, אזי היא אינה הפיכה.
 • אחרת, הצורה הקנונית של A היא I ולכן היא הפיכה.
 • הגענו למטריצת הבלוקים (I|A^{-1}).


תרגול

תרגול בנושא מטריצות הפיכות ומטריצות פעולה

פרק 4 - מרחבים וקטוריים

הגדרה ותכונות של מרחבים וקטוריים

 • מרחב וקטורי V מעל שדה \mathbb{F} הוא קבוצת איברים (הנקראים וקטורים) יחד עם פעולת חיבור וכפל בסקלר, כך שמתקיימות התכונות הבאות:
 1. סגירות: \forall u,w\in V\forall \alpha\in\mathbb{F}:u+w\in V \and \alpha u\in V
 2. חילופיות: \forall u,w\in V\forall \alpha\in\mathbb{F}:u+w=w+u
 3. אסוציאטיביות (קיבוץ): \forall u,w,v\in V\forall \alpha,\beta\in\mathbb{F}:(u+w)+v=u+(w+v) \and \alpha(\beta v) = (\alpha \beta) v
 4. נייטרלי לחיבור: \exists 0_V\in V\forall v\in V:0_V+v=v
 5. נגדיים: \forall v\in V\exists (-v)\in V: v+(-v)=0_V
 6. נייטרלי לכפל בסקלר: \forall v\in V: 1_\mathbb{F}\cdot v = v
 7. דיסטריביוטיביות (פילוג): \forall u,w\in V\forall \alpha\in\mathbb{F}: (\alpha+\beta)u = \alpha u+\beta u \and \alpha(u+w)=\alpha u +\alpha w • יהי V מ"ו מעל שדה \mathbb{F} ויהיו \alpha\in\mathbb{F},u\in V אזי:
  • \alpha u = 0_V אם ורק אם \alpha=0_\mathbb{F} או u=0_V
 • כמו כן, (-1_\mathbb{F})u=-uתתי מרחבים

 • יהי V מ"ו מעל שדה \mathbb{F}, ותהי U\subseteq V תת קבוצה של וקטורים.
 • אזי U נקרא תת מרחב של V אם הוא מהווה מרחב וקטורי יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר של V.


 • יהי V מ"ו מעל שדה \mathbb{F}, ותהי U\subseteq V תת קבוצה של וקטורים.
 • אזי U תת מרחב אם ורק אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • 0_V\in U
  • לכל v_1,v_2\in U ולכל \alpha\in\mathbb{F} מתקיים כי v_1+\alpha v_2\in U • תהי A\in\mathbb{F}^{m\times n} אזי קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית N(A)\subseteq\mathbb{F}^n הינה תת מרחב וקטורי.
  • קבוצת הפתרונות של מערכת לא הומוגנית אינה תת מרחב וקטורי כיוון שהיא אינה מכילה את וקטור האפס.


 • אוסף המטריצות הסימטריות מהווה תת מרחב של אוסף המטריצות הריבועיות.


 • אוסף הפולינומים שמתאפסים בנקודה מסויימת, מהווה תת מרחב של אוסף הפולינומים.חיתוך, סכום, וסכום ישר של תתי מרחבים

 • יהי V מ"ו מעל שדה \mathbb{F}, ויהיו U,W\subseteq V, תתי מרחב.
  • U\cap W הינו תת מרחב של V.
  • U\cup W תת מרחב של V אם ורק אם U\subseteq W או W\subseteq U. • יהי V מ"ו מעל שדה \mathbb{F}, ויהיו U,W\subseteq V, תתי מרחב.
 • נגדיר את סכום תתי המרחבים:
  • U+W=\{u+w|u\in U,w\in W\}


 • U+W הינו תת המרחב הקטן ביותר שמכיל את U,W. כלומר סכום תתי מרחבים הוא תת מרחב וגם:
  • לכל תת מרחב U,W\subseteq T מתקיים כי U,W\subseteq U+W\subseteq T


 • U\cap W הינו תת המרחב הגדול ביותר שמוכל בU,W. כלומר חיתוך תתי מרחבים הוא תת מרחב וגם:
  • לכל תת מרחב T\subseteq U,W מתקיים כי T\subseteq U\cap W\subseteq U,W • דוגמא:
 • V=\mathbb{R}^3
 • U=\{(a,b,a+b)|a,b\in\mathbb{R}\}
 • W=\{(a+b,a,b)|a,b\in\mathbb{R}\}
 • U+W=V
 • ניתן להציג וקטור בשתי דרכים שונות כסכום של רכיב מU ועוד רכיב מW:
  • (4,4,4)=(0,2,2)+(4,2,2)=(1,2,3)+(3,2,1)


 • סכום ישר:
 • יהי V מ"ו ויהיו U,W תתי מרחב. אומרים ש V=U\oplus W אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • V=U+W
  • U\cap W =\{0_V\}


 • משפט:
 • V=U\oplus W אם ורק אם לכל וקטור v\in V קיימת הצגה יחידה v=u+w כסכום של רכיבים מU ומW.


 • כלומר בדוגמא לעיל, הסכום אינו ישר, כיוון שהצגנו וקטור אחד בשתי דרכים שונות.


תרגול

פרישה ותלות לינארית

 • יהי V מ"ו מעל שדה \mathbb{F} ותהי S\subseteq V.
  • וקטור x\in V נקרא צירוף לינארי של הקבוצה S אם x=0_V או קיימים וקטורים בקבוצה v_1,...,v_n\in S וסקלרים מהשדה a_1,...,a_n\in\mathbb{F} כך ש x=a_1v_1+...+a_nv_n
 • כלומר, ניתן "ליצור" את x בעזרת פעולות המרחב הוקטורי על הקבוצה S (או שx=0)
 • אוסף כל הוקטורים במרחב שהם צירופים לינאריים של S נקרא span(S).


 • טענה: יהי V מ"ו ותהי S\subseteq V אזי span(S) הוא תת המרחב הקטן ביותר שמכיל את S. כלומר:
  • span(S) תת מרחב וקטורי
  • לכל תת מרחב T כך ש S\subseteq T מתקיים כי S\subseteq span(S)\subseteq T • יהי V מ"ו מעל שדה \mathbb{F}, ותהי n-ית וקטורים (v_1,...,v_n)\in V^n. אומרים שהוקטורים v_1,...,v_n (לאו דווקא שונים) תלויים לינארית או ת"ל בקיצור, אם קיימים סקלרים a_1,...,a_n\in\mathbb{F} לא כולם אפס כך שהצירוף הלינארי מתאפס a_1v_1 +...+a_nv_n=0_V.
 • אם הוקטורים אינם תלויים לינארית, אומרים שהם בלתי תלויים לינארית או בת"ל בקיצור.
 • קבוצה S\subseteq V נקראת תלוייה לינארית אם קיימים v_1,...,v_n\in S וקטורים שונים שתלויים לינארית. • יהיו v_1,...,v_k\in\mathbb{F}^n.
 • הם בת"ל אם ורק אם הפתרון היחיד למשוואה x_1v_1+...+x_kv_k=0_V הוא שכל הסקלרים הם אפסים.
  • בעזרת חישוב הכפל לפי עמודות x_1v_1+...+x_kv_k=\begin{pmatrix}| & & | \\ v_1 & \cdots & v_k\\| & & |\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 \\ \vdots \\ x_k\end{pmatrix}
 • לכן אם נשים את הוקטורים בעמודות מטריצה A, נקבל שהם בת"ל אם ורק אם למערכת המשוואות ההומוגנית יש פתרון יחיד כלומר N(A)=\{0_v\}


 • באופן דומה, אלגוריתם לקבוע האם v\in span\{v_1,...,v_k\}:
  • נשים את הוקטורים v_1,...,v_k בעמודות מטריצה A, ונשים את v בעמודה כוקטור הקבועים.
  • הוקטור שייך למרחב אם ורק אם למערכת הלא הומוגנית יש פתרון.


בסיס ומימד

 • לֶמת ההחלפה של שטייניץ
 • יהי V מ"ו ותהיינה A\subseteq V בת"ל וכן B\subseteq V פורשת (כלומר sp(B)=V).
 • אזי לכל a\in A קיים b\in B כך ש b\notin A\setminus \{a\} וגם הקבוצה (A\setminus \{a\})\cup \{b\} בת"ל. • יהי V מ"ו ותהי B\subseteq V קבוצה פורשת (כלומר sp(B)=V) כך ש |B|=n (כלומר יש בה n וקטורים).
 • תהי בנוסף A\subseteq V קבוצה בת"ל, אזי |A|\leq |B| (כלומר כמות הוקטורים בקבוצה בת"ל קטנה או שווה לכמות הוקטורים בקבוצה פורשת). • הגדרת בסיס:
 • יהי V מ"ו ותהי S\subseteq V קבוצת וקטורים.
 • אם S בת"ל וגם פורשת את כל המרחב (כלומר sp(S)=V) אזי היא נקראת בסיס למרחב V.


 • יהי V מ"ו נוצר סופית (כלומר קיימת קבוצה סופית B\subseteq V שפורשת את כל המרחב sp(B)=V).
 • אזי קיים לו בסיס סופי.
 • כמו כן, בכל שני בסיסים במרחב יש בדיוק את אותה כמות הוקטורים.
 • כמות הוקטורים בבסיס מוגדרת להיות המימד של המרחב. כלומר בהנתן בסיס B מגדירים dim(V)=|B|.


 • כל תת מרחב של מרחב נוצר סופית גם נוצר סופית, ולכן גם עבורו מוגדר מימד.העשרה

 • לכל מרחב וקטורי יש בסיס.
 • ניקח שרשרת מקסימלית של קבוצות בת"ל M.
 • נגדיר את האיחוד הכללי של M להיות B.
 • B בת"ל, כי אם יש בה וקטורים תלויים, הם הגיעו מאחד הקבוצות (בשרשרת כל מספר סופי של קבוצות מוכלות באחת מהן)
 • B פורשת, אחרת היה ניתן להגדיל אותה באמצעות וקטור שאינו נפרש על ידה, היינו מקבלים קבוצה בת"ל חדשה שניתן להוסיף לשרשרת המקסימלית, בסתירה.


משפט השלישי חינם

 • יהי V מ"ו ממימד n ותהי S\subseteq V.
 • אזי אם שניים מבין התנאים הבאים מתקיימים, גם השלישי מתקיים וS מהווה בסיס למרחב V.
  • S בת"ל
  • S פורשת (כלומר sp(S)=V)
  • |S|=n (כלומר כמות הוקטורים בS שווה למימד) • יהי V מ"ו נוצר סופית, ויהי U\subseteq V תת מרחב.
 • אם \dim (U)=\dim (V) אזי U=V


תרגול

משפט המימדים

sp(A\cup B) = sp(A)+sp(B) • \dim (U+W) = \dim(U)+\dim(W) - \dim(U\cap W)תרגול

הצגה פרמטרית ואלגברית

שלושת מרחבי המטריצה ומציאת בסיסים

 • תהי A\in\mathbb{F}^{m\times n}
  • R(A)=sp\{R_1(A),...,R_m(A)\}\subseteq \mathbb{F}^n
  • C(A)=sp\{C_1(A),...,C_n(A)\}\subseteq \mathbb{F}^m
  • N(A)=\{x\in\mathbb{F}^n|Ax=0\}\subseteq \mathbb{F}^n • R(AB)\subseteq R(B)
 • C(AB)\subseteq C(A) • על מנת למצוא בסיס לחיתוך בין תתי מרחבים, נציג את שניהם בצורה אלגברית והחיתוך הוא אוסף הפתרונות של המשוואות משתי המערכות.
 • על מנת למצוא בסיס לסכום תתי מרחבים, נציג את שניהם בצורה פרמטרית והסכום נפרש ע"י איחוד הקבוצות הפורשות. • ניתן להשלים כל קבוצה בת"ל לבסיס.
 • לוקחים את הקבוצה הבת"ל, מוסיפים לה בסיס כלשהו, מדרגים בעמודות ומוחקים את הוקטורים המיותרים.תרגול

דרגה של מטריצה

 • בכל צורה מדורגת של A, האיברים הפותחים נמצאים באותן העמודות. • כל הגדלים הבאים שווים:
  • דרגה של מטריצה
  • מימד מרחב העמודות
  • מימד מרחב השורות
  • מספר השורות השונות מאפס בצורה המדורגת
  • מספר המשתנים התלויים במערכת ההומוגנית


 • כמו כן, מימד מרחב האפס שווה למספר המשתנים החופשיים.


 • ביחד מקבלים את משפט הדרגה (שנוכיח במדויק בהמשך): דרגת המטריצה ועוד מימד מרחב האפס שווה לכמות עמודות המטריצה (מספר המשתנים).


פרק 5 - העתקות לינאריות

העתקות, הרכבת העתקות, הפיכות העתקות

 • יהיו V,W מ"ו מעל אותו שדה \mathbb{F}.
 • פונקציה T:V\to W נקראת העתקה לינארית אם לכל v_1,v_2\in V,\alpha\in\mathbb{F} היא מקיימת:
  • T(v_1+v_2)=Tv_1+Tv_2
  • T(\alpha v_1)=\alpha Tv_1


 • שימו לב לסימון Tv_1=T(v_1)פעולות בין העתקות לינאריות

 • הרכבת העתקות לינאריות היא העתקה לינארית
 • סכום וכפל בסקלר של העתקות לינאריות היא העתקה לינארית
 • הפונקציה ההופכית של העתקה לינארית הפיכה היא העתקה לינארית


גרעין ותמונה

 • תהי T:V\to W העתקה לינארית
  • הגרעין \ker T=\{v\in V|Tv=0_W\} הוא תת מרחב של התחום V
  • התמונה Im T=\{Tv|v\in V\}=\{w\in W|\exists v\in V:Tv=w\} היא תת מרחב של הטווח W


 • ההעתקה T:V\to W חח"ע אם ורק אם \dim\ker T=0
 • ההעתקה T:V\to W על אם ורק אם \dim Im T = \dim Wמשפט הדרגה להעתקות לינאריות ולמטריצות

 • תהי העתקה לינארית T:V\to W ויהי \{v_1,...,v_n\} בסיס לV.
 • אזי Im T=span\{Tv_1,...,Tv_n\} • תהי T:V\to W העתקה לינארית אזי \dim \ker T +\dim Im T = \dim V


 • תהי A\in\mathbb{F}^{m\times n} אזי \dim N(A) + rank(A)=n • תהי T:V\to W העתקה לינארית בין מרחבים וקטוריים נוצרים סופית.
  • אם T חח"ע אז \dim V\leq \dim W
  • אם T על אזי \dim V \geq \dim W
  • אם \dim V = \dim W אזי T חח"ע אם"ם T על.


 • העתקה לינארית נקראת גם הומומורפיזם. העתקה לינארית הפיכה נקראת איזומורפיזם.
 • מרחבים וקטוריים נקראים איזומורפייים זה לזה, אם קיים איזומורפיזם בינהם (זהו יחס שקילות).
 • מרחבים וקטוריים נוצרים סופית איזומורפיים זה לזה, אם ורק אם המימדים שלהם שווים.


תרגול

יחידות הצגה לפי בסיס ומשפט ההגדרה

 • יהי V מ"ו ויהי \{v_1,...,v_n\} בסיס סדור לV.
 • אזי לכל x\in V קיימת הצגה יחידה כצירוף לינארי של איברי הבסיס:
  • x=a_1v_1+...+a_nv_n • יהיו V,W מ"ו מעל אותו שדה, ויהי \{v_1,...,v_n\} בסיס סדור לV.
 • תהיינה סדרת וקטורים w_1,...,w_n\in W לאו דווקא שונים.
 • אזי קיימת העתקה לינארית יחידה T:V\to W המקיימת:
  • לכל i מתקיים כי Tv_i=w_i


מטריצה מייצגת העתקה


קואורדינטות

 • יהי V מ"ו ויהי B=\{v_1,...,v_n\} בסיס סדור לV.
 • לכל v\in V נגדיר את וקטור הקואורדינטות לפי B להיות הסקלים מההצגה היחידה:
  • [v]_B=\begin{pmatrix}\alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix} אם ורק אם v=\alpha_1v_1+...+\alpha_nv_n


 • מה עושים עם הקואורדינטות? כופלים באיברי הבסיס! • נגדיר פונקציה T:V\to \mathbb{F}^n ע"י Tv=[v]_B, אזי T היא איזומורפיזם. לכן
  • [a_1u_1+...+a_ku_k]_B=a_1[u_1]_B+...+a_k[u_k]_B
  • הסדרה u_1,...,u_k\in V בת"ל אם ורק אם הסדרה [u_1]_B,...,[u_k]_B בת"ל
  • v\in span\{u_1,...,u_k\} אם ורק אם [v]_B\in span \{[u_1]_B,...,[u_k]_B\}


משפט קיום ויחידות

 • יהיו V,W מ"ו מעל אותו שדה \mathbb{F}.
 • נניח V ממימד n וB בסיס סדור שלו.
 • נניח W ממימד m וC בסיס סדור שלו.
 • תהי T:V\to W העתקה לינארית.
 • אזי:
  • קיימת מטריצה יחידה [T]_C^B\in\mathbb{F}^{m\times n} המקיימת:
  • לכל v\in V מתקיים כי [T]_C^B[v]_B=[Tv]_C


 • על מנת למצוא את המטריצה המייצגת:
  • נפעיל את ההעתקה על איברי הבסיס של התחום.
  • נמצא את הקואורדינטות של תמונות איברי בסיס התחום לפי בסיס הטווח.
  • נשים את וקטורי הקואורדינטות שמצאנו בעמודות ונקבל את המטריצה המייצגת.


 • [T]_C^B= \begin{pmatrix}| & & | \\ \left[T v_1 \right]_C & \cdots & \left[ T v_n \right]_C \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{m\times n}


המטריצה המייצגת את ההעתקה ההופכית

 • יהיו V,W מ"ו ממימד סופי מעל השדה \mathbb{F} עם בסיסים B,C בהתאמה.
 • תהי T:V\to W העתקה לינארית, ויהי סקלר \alpha\in\mathbb{F}
 • אזי
  • [T+S]^B_C=[T]^B_C+[S]^B_C
  • [\alpha T]^B_C=\alpha[T]^B_C
  • [S\circ T]_D^B=[S]^C_D[T]_C^B
  • ההעתקה T הפיכה אם ורק אם המטריצה המייצגת [T]^B_C הפיכה
   • אם ההעתקה הפיכה, מתקיים כי [T^{-1}]^C_B = \left([T]^B_C\right)^{-1}


מטריצות מעבר בין בסיסים

 • [I]_{C_2}^{C_1}[T]_{C_1}^{B_1}[I]_{B_1}^{B_2}=[T]_{C_2}^{B_2}
 • \left([I]_C^B\right)^{-1}=[I]_B^C


שלוש צורות הצגת ההעתקה

 • ניתן להציג העתקה לינארית בשלוש דרכים:
  • נוסחא מפורשת
  • לפי בסיס
  • בעזרת מטריצה מייצגתתרגול

פרק 6 - דטרמיננטות

תמורות

 • נגדיר את אוסף התמורות S_n להיות קבוצת כל הפונקציות ההפיכות מהקבוצה \{1,2,...,n\} לעצמה.


 • לכל תמורה (פונקציה) f\in S_n נגדיר את סימן התמורה sign(f)=\Pi_{i<j}\frac{f(j)-f(i)}{j-i}
 • תמורה נקראת חיובית או זוגית אם סימנה שווה 1, ושלילית או אי זוגית אם סימנה שווה מינוס 1.


 • כפליות הסימן - לכל שתי תמורות מתקיים כי sign(f\circ g)=sign(f)\cdot sign(g)


 • עבור תמורת הזהות I\in S_n מתקיים כיsign(I)=1 • חילוף הוא תמורה (i\ j)\in S_n המחליפה בין האיברים i,j ושולחת את שאר האיברים לעצמם.


 • חילוף הוא תמורה שלילית (אי זוגית).


 • מחזור הוא תמורה (p_1\ p_2\ \cdots\ p_k)=(p_1\ p_2)\circ(p_2\ p_3)\circ \cdots \circ(p_{k-1}\ p_k) וסימנו הוא (-1)^{k-1}
 • המחזור שולח כל איבר p_{i-1} לp_i, את p_k לp_1 ואת שאר האיברים לעצמם.


 • כל תמורה ניתן להציג כהרכבה של מחזורים (זרים) וכך ניתן בקלות לחשב את סימנה.


הגדרת הדטרמיננטה ותכונות

 • עבור מטריצה ריבועית A\in\mathbb{F}^{n\times n} נגדיר את הדטרמיננטה:
  • det(A)=|A|=\sum_{f\in S_n}sign(f)\Pi_{i=1}^n[A]_{i,f(i)} • תהי A\in\mathbb{F}^{n\times n} ויהיו 1\leq i\neq j\leq n כך ש R_i(A)=R_j(A) אזי det(A)=0
 • כלומר הדטרמיננטה של מטריצה ריבועית עם שתי שורות זהות היא אפס. • תהי A\in\mathbb{F}^{n\times n} ותהי B המתקבלת מהפעלת פעולת דירוג על A אזי:
  • אם פעולת הדירוג היא R_i+a\cdot R_j עבור i\neq j אזי |B|=|A|
  • אם פעולת הדירוג היא a\cdot R_i אזי |B|=a\cdot |A|
  • אם פעולת הדירוג היא R_i \leftrightarrow R_j עבור i\neq j אזי |B|=-|A|


חישוב הדטרמיננטה, קשר להפיכות וכפליות

 • עבור מטריצה משולשית A מתקיים כי הדטרמיננטה היא מכפלת איברי האלכסון.


 • מטריצה ריבועית היא הפיכה אם ורק אם הדטרמיננטה שלה שונה מאפס.


 • לכל שתי מטריצות ריבועיות מתקיים כי |AB|=|A|\cdot |B|


דטרמיננטת המשוחלפת

 • |A^t|=|A|


 • פעולות דירוג עמודות משפיעות על הדטרמיננטה בדיוק כמו פעולות דירוג שורות


נוסחת לפלס - חישוב הדטרמיננטה לפי שורה, ופיתוח הדטרמיננטה לפי עמודה

 • A_{ij} היא המטריצה המתקבלת מA על ידי מחיקת השורה הi והעמודה הj שלה.
 • הדטרמיננטה |A_{ij}| נקראית מינור.


 • לכל i מתקיים כי det(A)=\sum_{j=1}^n (-1)^{i+j}a_{ij}|A_{ij}|
 • לכל j מתקיים כי det(A)=\sum_{i=1}^n (-1)^{i+j}a_{ij}|A_{ij}|


מטריצה נלווית

 • תהי A\in\mathbb{F}^{n\times n} נגדיר את המטריצה הנלווית adj(A)\in\mathbb{F}^{n\times n} ע"י:
  • [adj(A)]_{ij}=(-1)^{i+j}|A_{ji}|


 • מתקיים כי A\cdot adj(A)=adj(A)\cdot A = |A|\cdot I


 • אם A הפיכה מתקיים כי A^{-1}=\frac{1}{|A|}adj(A)


 • מתקיים כי |adj(A)|=|A|^{n-1}


כלל קרמר

 • תהי A\in\mathbb{F}^{n\times n} הפיכה ויהי b\in\mathbb{F}^n וקטור קבועים.
 • אזי הפתרון היחיד \vec{x}=(x_1,...,x_n) למערכת המשוואות A\vec{x}=b מקיים כי:
 • לכל i ערך המשתנה נתון ע"י x_i =\frac{|A_i|}{|A|}
 • כאשר A_i היא המטריצה המתקבלת מA על ידי החלפת העמודה הi בוקטור הקבועים b


 • במקרה בו יש לנו מטריצה עם שימוש נרחב בפרמטרים, קשה לדרג אותה אך קל לחשב דטרמיננטה.
 • במקרים אלה ייתכן ויהיה רצוי למצוא את ההופכית בעזרת הנלווית, ולפתור מערכת משוואות באמצעות כלל קרמר.


תרגול