הכנה לקראת לימודי הקיץ לתלמידי תיכון

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שאלות ותשובות לקראת סמסטר הקיץ

קישורים לדפי הקורסים

הכנה לקראת הקיץ

מספר המלצות לקראת סמסטר הקיץ של תלמידי התיכון:

  • מומלץ לצפות בסרטונים.
  • מומלץ לקרוא את מערכי ההרצאות, מערכי התרגול ולנסות לפתור תרגילים.
  • למרות שלא תצליחו להבין את הכל, ההכרות עם החומר תקל על סמסטר הקיץ.
  • לא חייבת להיות חפיפה מוחלטת בין החומר המוצג כאן לסמסטר הקיץ, אך החומר כמעט זהה.

אלגברה לינארית 1

מתמטיקה בדידה

לוח זמנים משוער (קיץ תשע"ח)

הסרטונים, הסיכומים ושאר חומר העזר באתר אינם מהווים תחליף לנוכחות בכיתה.

לאחר שאמרנו זאת, לעיתים העדרות משיעורים הינה בלתי נמנעת.

על מנת לדעת איזה חומר יש להשלים עבור העדרות בתאריכים מסויימים, הביטו בטבלה הבאה.

חשוב לציין שהנושאים הרשומים בכל תאריך הינם משוערים ועשויים להקדים או לאחר במהלך הסמסטר.


אלגברה לינארית 1

עמודי ההרצאה הם העמודים בקובץ הPDF של ההרצאות של ד"ר מיטל אליהו רובינסון (לא מספרי העמודים שרשומים על הדפים בקובץ).

מס' תאריך נושא עמודי הרצאה תרגול

1

3/07

שדות, מספרים מרוכבים

1-12

שיעור 1

2

5/07**

מערכות משוואות לינאריות, דירוג גאוס, אלגברת מטריצות (חיבור וכפל בסקלר)

13-24

שיעור 1, שיעור 2

3

8/07

אלגברת מטריצות (כפל מטריצות), שחלוף, מטריצות ריבועיות מיוחדות

25-41

שיעור 2

4

10/07

מטריצות הפיכות, מטריצות פעולות שורה אלמנטריות

43-55

שיעור 3

5

15/07

אלגוריתם להפיכת מטריצות, מרחבים וקטוריים, תתי מרחבים, סכום וחיתוך תתי מרחבים

57-71

שיעור 3, שיעור 4

6

17/07

סכום ישר, צירופים לינאריים, תלות לינארית, פרישה, משפטון ההחלפה של שטייניץ, בסיסים, מימד

73-85

שיעור 4, שיעור 5

7

24/07

מציאת בסיס לחיתוך וחיבור תתי מרחבים, משפט 'השלישי חינם', משפט המימדים

87-99

שיעור 5, שיעור 6

8

26/07**

מרחבי המטריצה, דרגת המטריצה, קשר בין דרגת המטריצה למספר הפתרונות למערכת משוואות לינארית, העתקות לינאריות

112-126

שיעור 7, שיעור 8

9

29/07


הרכבת העתקות, הפיכות, משפט ההגדרה, גרעין ותמונה

127-136

שיעור 8

10

31/07

משפט הדרגה

יחידות ההצגה*, קואורדינטות, מטריצות מעבר בין בסיסים

137-144

101-111

שיעור 6

11

5/08

מטריצה מייצגת העתקה, מרחב ההעתקות

145-149

שיעור 9, שיעור 10

12

7/08

דטרמיננטות

155-164

שיעור 11

13

12/08

כפליות הדטרמיננטה, מטריצה נלווית

167-176

שיעור 12, שיעור 13


*נושא יחידות ההצגה מופיע בעמוד 96.

**ימי ראשון 1/07, 22/07 מבוטלים בעקבות יז' בתמוז וט' באב, נלמד במקומם בימי חמישי 5/07, 26/07.

מתמטיקה בדידה

מס' תאריך נושא סרטונים הרצאה תרגול

1

2/07

לוגיקה מתמטית - קשרים, טבלאות אמת, דה מורגן, פילוג, כמתים, פרדיקטים, שלילה

מבוא לחשיבה מתמטית

קשרים, טבלאות אמת, שקילות פסוקים

הרצאה 1 - אפי כהן,

חשיבה מתמטית - עוזי וישנה

שיעור 0

2

4/07

קבוצות, פעולות על קבוצות, שיטות הוכחה

קבוצות ופעולות על קבוצות

הרצאה 2 - אפי כהן

הרצאה 2.5 - ארז שיינר

שיעור 1

3

9/07

אינדוקציה, איחוד וחיתוך כלליים, קבוצת החזקה

איחוד וחיתוך כלליים

קבוצת החזקה

הרצאה 3 - אפי כהן

שיעור 1

שיעור 1.5

4

11/07

מכפלה קרטזית, יחסים, יחס שקילות

יחסים

יחסי שקילות

הרצאה 3 - אפי כהן

שיעור 2

5

16/07

יחס המושרה מחלוקה, קבוצת מנה, יחסי סדר

יחסי שקילות

יחסי סדר

הרצאה 4 - אפי כהן

שיעור 2

שיעור 3

6

18/07


יחסי סדר, איברים מינימליים ומקסימליים, איבר קטן/גדול ביותר, חסם מלעיל/מלרע, חסם עליון/תחתון

איברים מינמליים ומקסימליים

הרצאה 5 - אפי כהן

שיעור 3

7

23/07

פונקציות, חח"ע, על, תמונה ותמונה הפוכה

פונקציות

חח"ע ועל, תמונה ותמונה הפוכה

הרצאה 6 - אפי כהן

שיעור 4

שיעור 5

8

25/07

הרכבת פונקציות, פונקציות הפיכות, הרחבה וצמצום של פונקציות

הרכבת פונקציות, פונקציות הפיכות

הרצאה 7 - אפי כהן

שיעור 4

שיעור 5

9

30/07

שקילות עוצמה, קבוצות בנות מנייה, עוצמת הממשיים

הרצאה 7 - אפי כהן

הרצאה 8 - אפי כהן

שיעור 6

10

1/08

סדר בין עוצמות, משפט קנטור, משפט קנטור-שרדר-ברנשטיין

הרצאה 8 - אפי כהן

שיעור 6

שיעור 7

11

6/08

אריתמטיקה של עוצמות

הרצאה 9 - אפי כהן

שיעור 7

12

8/08

מבוא לגרפים

הרצאה 11 - גיל אריאל

שיעור 11

13

13/08

השלמה/חזרה