מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/2

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חזרה למערכי השיעור

ערך מוחלט ואי שיוויונים

הערך המוחלט של מספר ממשי הוא האורך שלו, כלומר המרחק שלו מראשית הציר. לדוגמא:

|7|=|-7|=7

ההגדרה המדוייקת של הערך המוחלט היא:

|x|=\begin{cases}x & x\geq 0 \\ -x & x<0\end{cases}


תכונות של הערך המוחלט

 • לכל x מתקיים |x|\geq 0


 • |x|=0 אם ורק אם x=0


 • |x\cdot y| = |x|\cdot |y|


 • (|x|)^2=x^2


 • x\leq |x|


 • אי שיוויון המשולש: |x+y|\leq |x|+|y|


 • ||x|-|y||\leq |x-y|


 • |x-y| הוא המרחק בין x לבין y


 • נניח L\geq 0 אזי
  • |x|\leq L אם ורק אם -L\leq x\leq L
  • |x|\geq L אם ורק אם x\geq L או x\leq -L

תכונות של אי שיוויונים

 • x\leq y אם ורק אם -x\geq -y


 • נניח 0\leq x,y אזי x\leq y אם ורק אם x^2\leq y^2


 • נניח 0< x,y אזי x\leq y אם ורק אם \frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}


תרגילים

תרגיל: הוכח את אי שיוויון המשולש


תרגיל: הוכח כי ||x|-|y||\leq |x-y|


תרגיל: יהיו x,y,z\in\mathbb{R} מספרים ממשיים. יהי 0<\epsilon\in\mathbb{R} מספר ממשי חיובי. עוד נניח כי מתקיים:

|x-y|\leq \frac{\epsilon}{2}, |y-z|\leq \frac{\epsilon}{2}


הוכח כי |x-z|\leq \epsilon


תרגיל: מצא עבור אילו ערכי x מתקיים אי השיוויון הבא:

|2x-1|>|x-1|


תרגיל: מצא עבור אילו ערכי x מתקיים אי השיוויון הבא:

(x-a)(x-b)>0

(חלק למקרים כאשר a=b וכאשר a שונה מ-b)


תרגיל: נגדיר פונקציה f כך שאם n זוגי אזי f(n)=2n ואם n אינו זוגי אזי f(n)=\frac{n}{2}

האם יש פתרון למשוואה f(n)=7?


תרגיל: מצא עבור אילו ערכי x מתקיים אי השיוויון הבא:

|x^2-5x+4|>|x^2-5x|

אי שיוויונים מעריכיים

נניח a>1, אזי

a^x\leq a^y אם ורק אם x\leq y


תרגיל: נניח כי a<1 הוכח כי:

a^x\leq a^y אם ורק אם x\geq y


תרגיל: מצא לאילו ערכים של a,x מתקיים אי השיוויון הבא:

a^x<1


תרגיל: מצא לאילו ערכי x מתקיים אי השיוויון הבא:

|x-1|^{x^2+2x} < \frac{1}{|x-1|}


תרגיל: הראה כי

אם a>1 אזי

\log_a(x)\leq\log_a(y) אם ורק אם 0<x\leq y


ואם a<1 אזי

\log_a(x)\leq\log_a(y) אם ורק אם 0<y\leq x


תרגיל: מצא עבור אילו ערכי x מתקיים אי השיוויון הבא:

\log_3(x)>log_9(x+1)