83-218 מבנים אלגבריים להנדסה סמסטר א תשעו

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

83-218 מבנים אלגבריים להנדסה

קישורים


הודעות

  • במהלך הסמסטר יתקיימו 3 בחנים. חצי מכל בוחן יבוסס על השאלות מש.ב.
  • מומלץ לענות על ש.ב. למרות שאין בדיקה.

בחנים

ציוני הבחנים ניתנים לצפיה פה ציוני בחנים

בוחן 1

תאריך: ביום חמישי 19/11/2015 , השעות 8:00-9:30 (לא כולל הארכות זמן)

מיקום: בניין 1103 חדר 53

חומר: תירגולים 2+1, ש.ב. 0+1+2, הרצאות: אלו שהתקיימו בשבועות אלו (עד ההרצאה של 8.11.2015)

הבוחן ופתרונו

בוחן 2

תאריך: ביום חמישי 31/12/2015 , השעות 8:00-9:30 (לא כולל הארכות זמן)

חומר: החומר הרלוונטי לש.ב. מספר 3-7 (כולל)

הבוחן ופתרונו

בוחן 3

תאריך: ביום חמישי 21/1/2016 , השעות 8:00-9:30 (לא כולל הארכות זמן)

חומר: החומר הרלוונטי לש.ב. מספר 8-10 (כולל). שימו לב שתרגיל 8 כולל גם חבורות והוא גם בחומר לבוחן

הבוחן נמצא פה בוחן שלישי . 

פתרון הבוחן: הפתרונות לשאלת 2-4 נמצאים בש.ב.

הפתרון לשאלה 1א. נמצא בהרצאה.

הפתרון לשאלה 1ב. זה הפרכה. למשל ניקח 2,3\in \mathbb{Z}_6 אזי הכפל בניהם יוצא אפס מה שאומר שהם מחלקי אפס אבל החיבור שלהם שווה 5 שהוא הפיך ובפרט אינו מחלק אפס

תרגילים

שימו לב כי משפט לגרנז |{G}/{H}|= \frac{|G|}{|H|} אינו דורש כי H תהיה תת חבורה נורמאלית אלא רק תת חבורה. במקרה ש H תת חבורה הקבוצה {G}/{H}=\{gH:g\in G\} נקראת קבוצת הקוסטים השמאליים (ביחס ל H) והיא גם קבוצת המנה ביחס ליחס שקילות המוגדר g_1 \equiv g_2 \iff g_1^{-1} g_2\in H

מערכי תירגול (על אחריותו של יאיר בלבד)