השינוי האחרון נעשה בֹ־24 בדצמבר 2018 ב־08:39

84-273 תשעט סמסטר א

84-273 מתמטיקה לכימאים

ברוכים הבאים לקורס! :-)

מרצי הקורס:

פרופ' אנדרי לרנר

מתרגלי הקורס:

מר עוזי חרוש וגב' עולא עומרי אמארה


בחינה

הודעות

תרגילים

תרגיל 1

תרגיל 2

תרגיל 3

בתרגול נעשו התרגילים: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.10, 1.13, 1.19, 2.2, 2.3, 2.4 ו-2.9 נא השלימו את מה שלא נעשה בכיתה.

תרגיל 4

תרגיל 5

תרגיל 6

תרגיל 7

תרגיל 8

תרגיל 9

תרגיל 10


מערכי תרגול

קבצים נוספים