השינוי האחרון נעשה בֹ־26 באפריל 2018 ב־06:46

88-113 אלגברה לינארית 2

אלגברה לינארית 2 הוא הקורס השני באלגברה לינארית, אחרי 88-112 אלגברה לינארית 1. לומדים בו דטרמיננטות, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, הפולינום האופייני, תת-מרחב אינווריאנטי, צורת ג'ורדן, מרחבי מכפלה פנימית, ותכונות של העתקות ליניאריות מיוחדות במרחבים כאלה. 

חומר עזר

מועדי לימוד