88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשעז

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-195 מתמטיקה בדידה


חומר עזר

מבנה המבחן

  • המבחן יכיל 5 שאלות, ללא בחירה, ניקוד מקסימלי של 100.
  • תופיע שאלה של הוכחת משפט מתוך רשימת המשפטים.

חומר עזר - תרגילים נוספים

כאן ניתן למצוא תרגילים ופתרונות משנים קודמות. שימו לב שבשנים אלו לא למדו גרפים.

88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשעב/תרגילים

88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/תרגילים

תרגילים לקורס בדידה לתיכוניסטים תש"ע

בוחן

  • תאריך: 19/7/2017, על חשבון שעות ההרצאה, החל מ 11
  • מיקום: יפורסם בהמשך
  • חומר: מתחילת הקורס (לוגיקה) עד יחסי שקילות (כולל)
  • בחנים משנים קודמות אפשר למצוא ב"חומר עזר", בנוסף מומלץ לסיים את שיעורי הבית שעלו הרלוונטים לבוחן עד לבוחן.
  • בוחן קיץ תשעז, פתרון בוחן קיץ תשעז.

ציונים

ציוני בוחן קבוצה 1 ציוני בוחן קבוצה 2

בעמודה השמאלית מופיעות ארבע הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות.

קישורים

  • מערכת XI לתרגילי הבית
    • שימו לב כי עלו כמה תרגילים ביחד - התרגילים נפרדים בגלל הנושאים, יש להגיש אותם שבוע מהעלאתם.