88-212 תשעט סמסטר ב

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-212 מבוא לחוגים ומודולים

מרצה: פרופ' עוזי וישנה.

מתרגלת: תמר בר-און.

שעות קבלה: בתאום מראש במייל tamarnachshoni@gmail.com


קישורים

הודעות

ציוני תרגול

ציוני הבוחן

בוחן

הבוחן

ופתרונו

הבוחן יתקיים ב29.04, בשעה 18:00, בזמן התרגול, בכיתת התרגול.

חומר לבוחן:

חוגים, הגדרות בסיסיות: חוג עם יחידה, חוג בלי יחידה, תת חוג, חוג קומטטיבי, מרכז, תחום, חוג עם חילוק, תחום שלמות, שדה.

איברים נלפוטנטיים ואידמפוטנטיים.

הומומורפיזמים, אפימורפיזמים, מונומורפיזמים.

אידיאלים (ימניים, שמאליים ודו-צדדיים).

חוגי מנה.

משפטי האיזומורפיזמם.

משפט השאריות הסיני.

אידיאלים מקסימליים וראשוניים.

חוגים מקומיים וחוגים ראשוניים.

חוג השלמים הריבועיים.

איברים הפיכים, יחס החילוק, איברים חברים ואיברים אי-פריקים.

הבוחן יכול לכלול שאלות משיעורי הבית, מהתרגול, מההרצאה (לא הוכחות משפטים, אבל טענות ברמה של תרגיל) וכן תרגילים חדשים.

ציון הבוחן הינו מגן למבחן.

בהצלחה!

תרגילי בית

תרגיל 1

פתרון תרגיל 1

תרגיל 2

פתרון תרגיל 2

תרגיל 3

פתרון תרגיל 3

תרגיל 4

פתרון תרגיל 4

תרגיל 5

פתרון תרגיל 5

תרגיל 6

פתרון תרגיל 6

תרגיל 7

פתרון תרגיל 7

חוברת מערכי תרגול

חוברת מערכי תרגול גרסה 1.15. (לפעמים צריך לרענן את הדף כדי לקבל את הגרסה האחרונה.)

הערה: חשוב לשים לב כי מערכי התרגול לא חופפים לגמרי למה שנלמד בכיתה, ולעתים עלולים להכיל טעויות! נשמח לשמוע על הערות והצעות למערכים.