השינוי האחרון נעשה בֹ־16 ביוני 2019 ב־11:12

88-231 תשעט סמסטר ב בוגרים

88-231 פונקציות מרוכבות


מרצה: פרופסור בוריס סולומיאק.

מתרגלת: רחל גרינפלד. rachelgrinf@gmail.com.

דרישות הקורס: תרגילי בית (15% מהציון הסופי), מבחן (85% מהציון הסופי).

יש להגיש 100% מתרגילי הבית בזמן באמצעות מערכת המודל.

הודעות

החל מתרגיל 2 ואילך, את תרגילי הבית יש להגיש דרך מערכת המודל

ב 7.4 לא יתקיים תרגול. פסח שמח!

ביום חמישי, 13.6, בין 8:00-10:00 יתקיים תרגול השלמה בבניין 604 כיתה 105.

ביום ראשון, 23.6, בין 10:00-12:00 יתקיים תרגול חזרה בחדר מחלקה: בניין 216 חדר 201.

קישורים

חומרי לימוד