השינוי האחרון נעשה בֹ־28 בפברואר 2019 ב־21:16

88-7810 מבוא לבינה מלאכותית

מועדי לימוד