וקטור עצמי

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה

יהי שדה \mathbb F , ותהי A\in{\mathbb F}^{n\times n} מטריצה ריבועית מעל השדה

יהיו 0\ne v\in{\mathbb F}^n ו- \lambda\in\mathbb F כך ש:

Av=\lambda v

אזי v נקרא וקטור עצמי (ו"ע) של המטריצה A ו- \lambda הוא הערך העצמי (ע"ע) המתאים לו.

חישוב ע"ע וו"ע

נביט ב- f_A הפולינום האופייני של המטריצה A. אזי \lambda הוא ע"ע של A אם"ם f_A(\lambda)=0 .

כלומר, הע"ע הם בדיוק השורשים של הפולינום האופייני, וכך נחשב אותם.


לאחר שנמצא את כל הע"ע, נמצא את הוקטורים העצמיים המתאימים להם, בעזרת חישוב המרחב העצמי:

V_\lambda=\{v\in{\mathbb F}^n|Av=\lambda v\}=N(A-\lambda I)

(הזכרו בהגדרה של מרחב האפס)

דוגמאות

א

מצא את הערכים העצמיים והמרחבים העצמיים של המטריצה

A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3\end{bmatrix}


פתרון.


קודם כל נחשב את הפולינום האופייני של A :

f_A=|A-\lambda I|=\det \begin{bmatrix} 3- \lambda & 1 & 1 \\ 2 & 4- \lambda & 2 \\ 1 & 1 & 3- \lambda \end{bmatrix}= \det\begin{bmatrix} 0 & -2+\lambda & 1-(3-\lambda)^2 \\ 0 & 2- \lambda & -4+2\lambda \\ 1 & 1 & 3- \lambda \end{bmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda-6)


לכן הערכים העצמיים של המטריצה, הרי הם השורשים של הפולינום האופייני, הנם 2 ו6.


כעת אנו צריכים למצוא בסיסים למרחבים העצמיים של A .


המרחב העצמי של \lambda שווה למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית (A-\lambda I)v=0 .

בסיס למרחב האפס N(A-2I) הנו \{(-1,1,0),(-1,0,1)\} ובסיס למרחב האפס N(A-6I) הנו \{(1,2,1)\} .

ב

מצא ע"ע וו"ע של המטריצה \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0\end{pmatrix} מעל הממשיים ומעל המרוכבים.


פתרון.

קל לראות כי הפולינום האופייני הינו f_\lambda = x^2+1, ולכן אין ע"ע וו"ע כלל מעל הממשיים כיון שאין שורשים לפולינום האופייני מעל הממשיים.

לעומת זאת, מעל המרוכבים הע"ע הנם \pm i והבסיסים למרחבים העצמיים הינם \{(1,i)\},\{(1,-i)\}