שינויים

84-172 מתמטיקה לכימאים ב/סילבוס

נוספו 200 בתים, 18:08, 4 באפריל 2021
/* חלק 1: וקטורים ופונקציות לינאריות */
===שדות===
*מושג השדה, המספרים המרוכבים
 
<videoflash>3SAV7M1gJxM</videoflash>
 
 
<videoflash>aDPMK03MCLg</videoflash>
 
להרחבה ראו פרק 1 בקישור [[אלגברה לינארית - ארז שיינר|https://linear.math-wiki.com]]
===מרחבים וקטוריים ומכפלה פנימית===
*בסיס לגרעין או תמונה היא קבוצת וקטורים המייצרת את הקבוצה, ואין בה דבר מיותר.
*מימד הוא מספר האיברים בבסיס.
 
==חלק 2: מטריצות==