שינויים

84-172 מתמטיקה לכימאים ב/סילבוס

נוספו 23 בתים, 06:50, 20 באפריל 2021
/* העתקות לינאריות */
===העתקות לינאריות===
*פונקציות לינאריות(סיבוב, היטל)
*גרעין ותמונה (מקיימים תכונות של תתי מרחב)