יהודה שמחה

פעילות לאחרונה

ערך את הדף אי-שוויון הממוצעים לפני 339 ימים.