מכינה למתמטיקה קיץ תשעב/תרגילים/1

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דוגמא

מצא עבור אילו ערכי x מתקיים אי השיוויון הבא:

 • |x^2-1| + |x-2|>4x+5


פתרון

1

מצא עבור אילו ערכי x מתקיימים אי השיוויונים הבאים


 • x^2+2x+1\leq 0


 • (1-x)(x+6)> 0


 • -3x^2 +6x - 1 \geq 0


 • (x^2+1)(x^2-1)x^2 \leq 0


 • (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)\cdots (x-n)>0

כאשר n\in\mathbb{N}. שימו לב, רצוי לחלק למקרים אפשריים של n.


 • |x|\leq 7


 • |2x-1|<7


 • (x-1)|x-1| > 1


 • \frac{|x|}{x} > 1


 • |x-1|>|x^2-1|


 • |x^2-4x-3| + |x-1| + |x-2| > 2x


2

נגדיר שתי פונקציות

f(x)=\begin{cases}x^2 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ -x^2 & x<0\end{cases}


g(x)=\begin{cases}x-1 & x>1 \\ |x|+x & x \leq 1\end{cases}


מצא עבור אילו ערכי x מתקיימים אי השיוויונים הבאים:


 • g(x)\leq 0


 • f(x+1)>0


 • g\big(f(x)\Big) \geq 0


 • f(x+1) +g(x-1) > x


 • |g(x^2)-f(x)| < x