השינוי האחרון נעשה בֹ־27 בספטמבר 2015 ב־01:08

מכינה למתמטיקה קיץ תשעה

מכינה למחלקה למתמטיקה

קישורים


  • מבחן מסכם - שימו לב - בשאלה 1 יש טעות. התחום x>\sqrt{2} אינו פתיר.
  • ציוני המכינה. שימו לב - מי שלא רשם ת.ז. רשמתי את סכום האות הראשונה של השם הפרטי והאות הראשונה של שם המשפחה בגימטריה.