השינוי האחרון נעשה בֹ־15 בפברואר 2012 ב־01:10

משפטים/לינארית