השינוי האחרון נעשה בֹ־23 באפריל 2013 ב־20:14

משתמש:Shimi

מתרגל:

סמסטר א' - שיטות נומריות ותכנות מדעי לתלמידי תואר שני במתמטיקה פיננסית

סמסטר ב' - שימושי מחשב במתמטיקה

אתר הבית