סיבוכיות

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סיבוכיות היא דרך להשוות בין קצב גידול של פונקציות ממשיות. הסיבוכיות של פונקציה אינה מושפעת מהכפלתה בקבוע (גדול מ-0).


או גדול, אומגה, תטה

הגדרה תהיינה f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{R}_{\geq 0} פונקציות אי שליליות מהטבעיים לממשיים.

 • נאמר ש-f(n)=O(g(n)) אם קיים C>0 ממשי ו-n_0\in\mathbb{N} כך ש-f(n)\leq Cg(n) לכל n>n_0 (הקבוע C יכול להיות גדול כרצוננו).
 • נאמר ש-f(n)=\Omega(g(n)) אם קיים C>0 ממשי ו-n_0\in\mathbb{N} כך ש-f(n)\geq Cg(n) לכל n>n_0 (הקבוע C יכול קטן גדול כרצוננו).
 • נאמר ש-f(n)=\Theta(g(n)) אם f(n)=O(g(n)) וגם f(n)=\Omega(g(n)), כלומר קיימים C_1,C_2>0 ממשיים ו-n_0\in\mathbb{N} כך ש-C_1g(n)\leq f(n)\leq C_2g(n) לכל n>n_0.

לעיתים משתמשים גם בהגדה הבאה:

 • נאמר ש-f(n)=o(g(n)) (סימון אחר f(n)\ll g(n)) אם \lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(n)}{g(n)}\right|=0. (הגדרה זו תקפה גם עבור פונקציות המקבלות ערכים שליליים ולכן הערך המוחלט.)

דוגמא: אם f(n)=n^3 ו-g(n)=2n^2 אז לא קשה לראות ש-f(n)=\Omega(g(n)) ו-g(n)=O(f(n)) אבל לא מתקיים f(n)=\Theta(g(n)).

קצת אינטואיציה: f(n)=O(g(n)) אומר ש-f גדלה כמו g או פחות מכך (עד כדי כפל בקבוע). f(n)=\Omega(g(n)) אומר ש-f גדלה כמו g או יותר מכך (עד כדי כפל בקבוע).

הערה: כשכותבים O(f(n)) בחישובים (לדוגמא: n+O(\lg n)) בדרך כלל מתכוונים לפונקציה שהיא O(f(n)). הנ"ל נכון גם עבור \Theta,\Omega,o.

הערה: ההגדרות לעיל תקפות גם עבור פונקציות מ-\mathbb{R}_{\geq 0} ל-\mathbb{R}_{\geq 0}

תכונות בסיסיות

נניח כי f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{R}_{\geq 0} אזי:

 • f(n)=O(f(n)). כנ"ל עבור \Theta,\Omega. (זהירות: f(n)\neq o(f(n))!)
 • f(n)=O(g(n)) אם ורק אם g(n)=\Omega(f(n)).
 • O(f(n))+O(g(n))=O(f(n)+g(n)). כנ"ל עבור \Theta,\Omega.
 • O(f(n))\cdot O(g(n))=O(f(n)g(n)). כנ"ל עבור \Theta, \Omega.
 • O(f(n))^\alpha=O(f(n)^\alpha) לכל \alpha>0. כנ"ל עבור \Theta,\Omega.
 • היחס f(n)=O(g(n)) הוא טרנזיטיבי. (ניסוח אחר: O(O(f(n)))=O(f(n)).) כנ"ל עבור \Theta,\Omega.
 • היחס f(n)=\Theta(g(n)) הוא יחס שקילות.
 • f(n)+o(f(n))=\Theta(f(n)).


יחסים בין פונקציות נפוצות

 • לכל a,b,c>0 ו-d>1 ממשיים מתקיים \dots\ll (\ln\ln n)^a\ll (\ln n)^b\ll n^c\ll d^n\ll n!\ll n^n.
 • לכל a<b ממשיים n^a\ll n^b.
 • לכל 1\leq a<b ממשיים a^n\ll b^n.