השינוי האחרון נעשה בֹ־14 באוקטובר 2015 ב־07:06

סרטונים:מתמטיקה בדידה למורים

מתמטיקה בדידה למורים

הסרטונים הבאים נבחרו מתוך הרצאות הקורס מתמטיקה בדידה במחלקה למתמטיקה, למסלול הרחבת ההסמכה למורים.


נושא וידאו קישורים לחומר עזר

מבוא לחשיבה מתמטיתלוגיקה מתמטית,

קשרים, טבלאות אמת

ושקילות פסוקים


קבוצות ופעולות

על קבוצות


קבוצת החזקה


מבוא לפונקציות

פונקציות חח"ע ועל

תמונה ותמונה הפוכה


הרכבת פונקציות

פונקציות הפיכות