השינוי האחרון נעשה בֹ־1 בספטמבר 2010 ב־12:30

עזרה:הזחה

הזחה של תגובות היא דרך לארגן דיונים מרובים משתתפים.

מערכת "מדיה-ויקי", שתחתיה פועל האתר הזה, מאפשרת הזחה של תגובות באמצעות רצף של סימני נקודותיים (":"). מספר הסימנים בראש הפסקה קובע את מידת ההזחה. פסקה חדשה יש להזיח באותו אופן, כדי ליישר אותה עם קודמותיה. לדוגמא, כתיבת טקסט באופן הבא

פסקה ראשונה
:פסקה שניה
::פסקה שלישית
פסקה רביעית

תופיע כך:

פסקה ראשונה

פסקה שניה
פסקה שלישית

פסקה רביעית


ההזחה מאפשרת לשמור על הסדר, משום שהיא עוטפת את התגובות במבנה של עץ סדור, שבו כל תגובה בעומק n+1 מתייחסת לתגובה יחידה בעומק n, ואפשר למקם אותה כרונולוגית בין כל שאר התגובות באותו עומק השייכות לאותו אב משותף.

כדי לשמור על הסדר ולהקל על הקוראים לעקוב אחרי דיונים מרובי-משתתפים, הזיחו את התגובות שלכם על-פי הדוגמאות הבאות. המספרים בסוף כל הודעה מייצגים את הסדר בו הן נכתבו.

 • שאלה על הגודל הממוצע של חסות במאה ה-18 (תגובה 1)
  תשובה מקורבת (תגובה 2)
  שאלת הבהרה המתייחסת לקירוב (תגובה 3)

תשובה אלטרנטיבית לשאלה הראשונה מתייחסת אליה, ולא אל התגובות שאחריה, ולכן יש להזיח אותה פעם אחת:

 • שאלה על הגודל הממוצע של חסות במאה ה-18 (תגובה 1)
  תשובה מקורבת (תגובה 2)
  שאלת הבהרה המתייחסת לקירוב (תגובה 3)
  תשובה אפשרית אחרת (תגובה 4)

את התשובה לשאלת ההבהרה ("תגובה 3") יש למקם מיד אחריה:

 • שאלה על הגודל הממוצע של חסות במאה ה-18 (תגובה 1)
  תשובה מקורבת (תגובה 2)
  שאלת הבהרה המתייחסת לקירוב (תגובה 3)
  מענה לשאלת ההבהרה (תגובה 5)
  הסבר אלטרנטיבי המייתר את שאלת ההבהרה (תגובה 6)
  תשובה אפשרית אחרת (תגובה 4)

וכן הלאה.