השינוי האחרון נעשה בֹ־2 בפברואר 2021 ב־11:33

שאלות חדוא לבגרות


  • בגרות חורף תשפ"א, 035581, שאלה 6


  • משמעות קבוע האינטגרציה


  • פירוק וחילוק פולינומים


  • שיטת ההצבה