השינוי האחרון נעשה בֹ־27 בפברואר 2012 ב־17:41

שימושי מחשב תשע"א - תרגולי בית

הערה: הפתרונות לשיעורי הבית המופיעים בדף זה נכתבו על ידי סטודנט בקורס בלבד (גל א.), אלא אם מצוין אחרת.

תרגול 1

תרגול 2

תרגול 3

תרגול 4

תרגול 5

תרגיל 6

תרגיל 7

  • עוד לא פורסם.