תקציר שימושי מחשב, סמסטר ב תשעג, גיא בלשר, עבודה בסיסית ב־MATLAB

מתוך Math-Wiki
גרסה מ־10:56, 29 ביוני 2013 מאת גיא (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חזרה לקישורים לתקצירים

משתנים

משתנה הוא סמל המסמן כמות, איבר של קבוצה, או ערך לוגי, העשויים להשתנות (מתוך ויקיפדיה).

השמה למשתנה - הכנסת ערך אליו. ב־MATLAB (דוגמות):
x=3
z=pi
w=4+5*i

פעולות בסיסיות עם משתנים (a,b מציינים מספרים):

הפעולה הסימן ב־MATLAB
חיבור a+b
חיסור a-b
כפל a*b
חילוק /
חזקה a^b
לוגריתם טבעי (ln) (log(a
שורש ריבועי (sqrt(a
ערך שלם / רצפה (floor(a
שארית חלוקה (רק עבור שלמים) (mod(a,b

להוספת הערה בסוף שורה כותבים את הסימן % ולאחריו את ההערה.

בחילוק שני מספרים שלמים, המנה היא (floor(x,y והשארית היא (mod(x,y.

משתנים קבועים: i,j - ה־i המרוכב, \sqrt{-1}, pi - פאי.

הדפסת ערך משתנה:
(disp(value

מטריצות

פעולות בסיסיות עם משתנים (A,B מציינים מטריצות):

הפעולה ההוראה ב־MATLAB
הגדרת מטריצת אפסים בגודל m\times n (A=zeros(m,n
איבר בשורה x ובעמודה y (A(x,y
חיבור מטריצות A+B
חיסור מטריצות A-B
כפל במובן מטריצות A*B
כפל איבר־איבר A.*B
חילוק (כפל בהופכית) A/B
חילוק איבר־איבר A./B
מימדי מטריצה (וקטור) (size(A
שחלוף (transpose) 'A

ועוד...

הערה 1: האינדקסים במטריצה מתחילים מ־1.

הערה 2: אם נעשתה פנייה לאיבר שאינו במערך והושם בו ערך, MATLAB ירחיב באופן אוטומטי את המערך, ובמקומות שנוספו יושמו אפסים.

מערכים: מטריצה מגודל nx1

פעולות בסיסיות עם מערכים (v מייצג וקטור, m,n,p מייצגים מספר כלשהו):

הפעולה ההוראה ב־MATLAB
אתחול (הצבת אפסים) (v=zeros(n,1
האיבר ה־n-י (v(n
אורך הוקטור (length(v
וקטור המכיל את המספרים הטבעיים עד n v=1:n
וקטור המכיל את כל המספרים מ־m עד n בקפיצות p v=m:p:n

דוגמה: בכתיבה 1:5 יווצר הווקטור [5 4 3 2 1]. בכתיבה 1:2:5 יווצר הוקטור [5 3 1].

ניתן להגדיר וקטור גם באופן הבא: [w=[3 9 10 11 4 (במקום רווחים ניתן להשתמש בפסיקים). על מנת להגדיר מטריצה באופן דומה מוסיפים ; כדי לרדת שורה.

ניתן לקבל וקטור מאינדקסים מסוימים. למשל, עבור w שהוגדר,
[w(1:2:5)=w([1 3 5])=[3 10 4

פעולות בוליאניות

פעולות בוליאניות מחזירות 0 (שקר) או 1 (אמת). דוגמות (a,b מספרים):

הפעולה הסימון ב־MATLAB
האם שני ערכים שווים a==b
קטן ab
קטן שווה a<=b
גדול שווה a>=b
אינו שווה =~

&& - וגם, || - או

תנאים

תנאי פשוט:

(תנאי) if 
הוראות לביצוע
end


תנאי מורכב:

(תנאי) if
(הוראות לביצוע)
else
(הוראות לביצוע)
end


תנאי יותר מורכב:

(תנאי) if
(הוראות לביצוע)
elseif
(הוראות לביצוע)
else
(הוראות לביצוע)
end

לולאת for

לולאת for - ביצוע אותו רצף הוראות מספר ידוע מראש של פעמים.

תכנות:

(וקטור המכיל את ערכי i הדרושים)=for i
(הוראות לביצוע)
end

הערה: אמנם i הוא קבוע, אך ניתן להציב בו ערך. על מנת להחזירו להיות ה־i המרוכב, נכתוב את ההוראה clear i.

לולאת while

לולאת while - ביצוע אותו רצף הוראות מספר שאינו ידוע מראש של פעמים אך עם תנאי לעצירה.

תכנות:

(תנאי לעצירה, תנאי בוליאני) while
(הוראות לביצוע)
end

תרגילים

תרגיל 1 - עצרת

חשבו את 1000!.

פתרון 1 - לולאת for:

;n=1
for i=2:1000
;n=n*i
end
;(disp(n

פתרון 2 - לולאת while:

;n=1
;i=1
while i<=1000
;n=n*i
;i=i+1
end
;(disp(n

תרגיל 2 - מספרים ראשוניים

צרו וקטור המכיל את כל המספרים הראשוניים מ־1 עד 1000

;כמה ראשוניים מצאנו % found=0
;וקטור עם המספרים הראשוניים % []=primes
for p=1:1000
  ;yesno=1
  ;k=2
  while k<=sqrt(p) && yesno==1
   if mod(p,k)==0
     ;yesno=0
   end
    ;k=k+1
  end
  if yesno==1
    ;found=found+1
    ;primes(found)=p
  end
end

תרגיל 3 - פירוק מספר שלם לגורמים ראשוניים

פרקו מספר שלם k\leq 1000 לגורמים ראשוניים (אפשר להשתמש בוקטור primes מהתרגיל הקודם).

;k=252
while k>1
   ;i=2
  while mod(k,primes(i))!~=0
    ;i=i+1
  end
  ;((disp(primes(i
  ;(k=k/primes(i
end

יישומים מתמטיים

מחלק משותף גדול ביותר gcd

עבור m,n שלמים, המספר השלם הגדול ביותר המחלק גם את m וגם את n ייקרא המחלק המשותף הגדול ביותר ויסומן gcd(m,n).

;m=12
;n=30
if n<m
  ;t=m
  ;m=n
  ;n=t
end
for i=1:m
  if mod(m,i)==0 && mod(n,i)=0
    ;gcd=i
  end
end
;(disp(gcd

קבלת מינימום

ישנן שלוש דרכים לקבל את המספר המינימלי מבין m,n.

דרך ראשונה - ([min([m,n

דרך שנייה - תנאי

דרך שלישית - min=\frac{m+n}{2}-\frac{m-n}{2}

אלגוריתם אוקלידס

אלגוריתם אוקלידס נועד למציאת מחלק משותף מקסימלי בין שני מספרים שלמים m,n.

האלגוריתם

נניח m<n. נגדיר: r_0=n
r_1=m
r_0=q_1 r_1+r_2 כאשר 1\leq q_1 \leq r_0, 0\leq r_2 <r_1
ובאינדוקציה r_k=q_{k+1} r_{k+1}+r_{k+2}
עד שנגיע ל־r_N=0.
בהכרח נעצור כי r_{k+1}<r_k.

לפי אלגוריתם זה, ה־gcd הינו r_{N-1}.

דוגמה

נבחר r_0=30, r_1=12.
30=2\cdot 12+\underset{r_2}{\underbrace{6}}
12=2\cdot 6+\underset{r_3}{\underbrace{0}}
ולכן gcd(30,12)=6

הוכחת האלגוריתם

r_{N-2}=q_{N-1} r_{N-1}+r_N=q_{N-1} r_{N-1} \Leftarrow r_{N-1}|r_{N-2}.

r_{N-3}=q_{N-2} r_{N-2}+r_{N-1}.
r_{N-1}|r_{N-2} וגם r_{N-1}|r_{N-1} \Leftarrowr_{N-1}|r_{N-3}

r_{N-4}=q_{N-3} r_{N-3}+r_{N-2}.
r_{N-1}|r_{N-2} וגם r_{N-1}|r_{N-3} \Leftarrowr_{N-1}|r_{N-4}
<BR

באינדוקציה, נקבל r_{N-1}|r_1 וגם r_{N-1}|r_0.

מדוע r_{N-1} הוא המחלק המשותף הגדול ביותר? נניח r_k=gcd(m,n), אזי r_{k-1}=q_{k} r_{k}+0.

בהכרח נגיע למחלק המשותף המקסימלי מפני שבשלב ה־k־י, r_{k-1}|gcd(m,n) וגם r_k|gcd(m,n), לכן r_{k+1}|gcd(m,n).

תכנות

;m=12
;n=30
if n<m
  ;r1=n
  ;r0=m
else
  ;r1=m
  ;r0=n
end
while r1>0
  ;(r2=mod(r0,r1
  ;r0=r1
  ;r1=r2
end
;gcd=r0

דוגמה

עבור m=169, n=1482

r_2 r_1 r_0
169 1482
130 130 169
39 39 130
13 13 39
0 0 13

gcd(169,1482)=13


עבור m=441, n=42

r_2 r_1 r_0
42 441
21 21 42
0 0 21

gcd(42,441)=21

פתרון מערכת משוואות - ניוטון-רפסון

תהי f(x) פונקציה, צריך למצוא x כך ש־f(x)=0.

האלגוריתם והוכחתו

נתחיל מנקודה כלשהי, ובכל פעם נעביר דרכה משיק ונקבל נקודה חדשה - ששיעור ה־x שלה זהה לשיעור ה־x של החיתוך עם ציר x של המשיק. המחשת האלגוריתם

נתון x_0. נחשב את משוואת הישר y=ax+b, a=f'(x_0), עובר בנקודה (x_0,f(x_0)) (משוואת המשיק):
f(x_0)=f'(x_0)x_0+b \Leftarrow b=f(x_0)-x_0 f'(x_0)


כלומר, הישר המשיק ל־f(x) הינו y=f'(x_0)x+f(x_0)-x_0 f(x_0). נמצא את x_1. חיתוך עם ציר x:
x_1=-\frac{f(x_0)-f'(x_0)x_0}{f'(x_0)}=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.


לכן, x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}. נמשיך באיטרציות עד ש־|x_k-x_{k-1}|<\Delta=10^{-12}


טענה: |x_{k+1}-\tilde{x}|\leq c|x_k-\tilde{x}|^2 עבור c\ge 0, כאשר \tilde{x} הינו השורש האמיתי.

תכנות

נתונה פונקציה f ופונקציה 'g=f. השגיאה הרצויה delta.

;x0=1
;x1=x0+2*delta
while abs(x0-x1)>delta
  ;(x1=x0-f(x0)/g(x0
  ;t=x1
  ;x1=x0
  ;x0=t
end