תקציר שימושי מחשב, סמסטר ב תשעג, גיא בלשר, פונקציות

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חזרה לקישורים לתקצירים

פונקציה הינה רצף הוראות שנועד להתבצע עם נתונים מסוימים. למשל, פונקציה יכולה לקבל מספר ולהדפיס האם הוא ראשוני. פונקציה יכולה להחזיר ערך (או מערך עם כמה ערכים) או לא להחזיר ערך.

תכנות ב־MATLAB:

(קלט) שם הפונקציה = [פלט] function
(הוראות לביצוע)
end

תרגילים

תרגיל 1 - האם ראשוני

כתבו פונקציה שתקבל מספר טבעי p. הפונקציה תחזיר 1 אם הוא ראשוני ו־0 אחרת.

(function [yn]=isprime(p
;yn=1
;k=2
while k<=sqrt(p) && yn==1
  if mod(p,k)==0
    ;yn=0
  end
  ;k=k+1
end
end

בהסתמך על הפונקציה הנ"ל, כתבו תוכנית שתיצור וקטור של המספרים הראשוניים עד למספר טבעי נתון n.

;[]=primes
;0=found
for k=1:n
  1==(if isprime(k
    ;found=found+1
    ;primes(found)=k
  end
end

תרגיל 2 - האם וקטור הוא פרמוטציה (תמורה)

כתבו פונקציה המקבלת וקטור ובודקת אם הוא פרמוטציה של 1,...,n.

(function [yn] = ispermut (v
;(n=length(v
;(found=zeros(n,1
for i=1:n
  ;yn=1
  if v(i)<1 || v(i)>n
    ;yn=0
  else
    ;found(v(i))=1
  end
end
;sum=0
for i=1:n
  ;(sum=sum+found(i
end
;(yn=(sum==n
 end