תקציר שימושי מחשב, סמסטר ב תשעג, גיא בלשר, רקורסיה

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חזרה לקישורים לתקצירים

הקדמה

מתוך פונקציה שאנו מגדירים ניתן לקרוא לעצמה.

ברקורסיה חשוב לזכור:

 1. תנאי עצירה
 2. "צעד" הרקורסיה - זימון הפעולה בתוך עצמה

תרגילים

תרגיל 1 - חישוב עצרת

נזכור כי:
\left\{\begin{matrix}n!=\left ( n-1 \right )!\cdot n
\\ 
0!=1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
\end{matrix}\right.

ונכתוב פונקציה מתאימה:

(function [f] = fact (n
if n==0
  ;f=1
else
  ;(f=n*fact(n-1
end
end

תרגיל 2 - מקדמים בינומיים

המקדם הבינומי \binom{n}{k} מונה כמה אפשרויות יש לנו לבחירת k איברים מתוך k ללא בחירת איבר פעמיים וללא חשיבות לסדר.

נוסחה סגורה לחישוב: \binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\left ( n-k \right )!}

ממשולש פסקל אנו מקבלים נוסחת נסיגה לחישובם: \binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}.

נכתוב פונקציה מתאימה:

(function [b] = binomial (n,k
if k==0 || k==n
  ;b=1
else
  ;(b=binomial(n-1,k)+binomial(n-1,k-1
end
end

תרגיל 3 - איחוד מערכים ממוינים

המטרה: לאחד שני מערכים ממוינים u,v למערך ממוין

הפונקציה המתאימה:

(function [w] = merge (u,v
;(nu=length(u
;(nv=length(v
;nw=nu+nv
;(w=zeros(nw,1
if nu==0
  ;w=v
elseif nv==0
  ;w=u
else
  ;ku=1
  ;kv=1
  for kw=1:nw
   ((if (ku<=nu) && (kv>nv || u(ku)<v(kv
     ;(w(kw)=u(ku
     ;ku=ku+1
   else
     ;(w(kw)=v(kv
     ;kv=kv+1
   end
  end
end
end

תרגיל 4 - מיון מערך

המטרה: למיין מערך ביעילות O(n\cdot\ln n)

הביצוע: כל פעם נחלק לשני תת־מערכים, נמיין אותם ונאחד (באמצעות הפעולה מתרגיל 3)

הפונקציה המתאימה:

(function [w] = mergeSort (v
;(n=length(v
if n<=1
  ;w=v
else
  ;(m=floor(n/2
  ;((w1=mergeSort(v(1:m
  ;((w2=mergeSort(v(m+1:n
  ;(w=merge(w1,w2
end
end