השינוי האחרון נעשה בֹ־29 בינואר 2012 ב־19:20

27-221 מד"ר למדעי המח חורף תשעב/תרגילי כיתה

חזרה לדף הקורס

עיקרי דברים מתרגולים 6 ו7

תרגולים 6 ו7

נושאים: טורי טיילור.

תרגול 8

תרגול 8

נושאים: משוואות מסדר ראשון (הפרדת משתנים ופונקציות הומוגניות).

תרגול 9

תרגול 9

נושאים: משוואות מסדר ראשון (ליניאריות).

תרגול 10

תרגול 10

נושאים: משפטי קיום ויחידות לפיתרונות משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון עם תנאי התחלה.

תרגול 11

תרגול 11

נושאים: משוואות הומוגניות מסדר 2 עם מקדמים קבועים.

תרגול 12

תרגול 12

נושאים: משוואות לא הומוגניות מסדר 2 עם מקדמים קבועים.

תרגול 13

תרגול 13

נושאים: פיתרון משוואות בעזרת טורים.