השינוי האחרון נעשה בֹ־28 באוקטובר 2019 ב־04:22

83-210 אנליזה הרמונית להנדסה