השינוי האחרון נעשה בֹ־31 באוקטובר 2019 ב־18:51

83-804 אלגברה מתקדמת להנדסה