השינוי האחרון נעשה בֹ־2 בספטמבר 2016 ב־13:35

86-154 מד"ר לפיזיקאים

קורס התואם בתוכן שלו לקורס במחלקה למתמטיקה של משוואות דיפרנציאליות רגילות.

הקורס הנ"ל הוא רק לפיסיקיאים, ולכן לא יהיו הוכחות או תרגילים מהסוג הזה.

מדובר בקורס של שעתיים הרצאה ושעת תרגול.


מועדי הקורס:

תוספות לדף נוסחאות