השינוי האחרון נעשה בֹ־28 בפברואר 2016 ב־19:18

86-170 מבוא לפיסיקה מודרנית

קורס זה הוא קורס חובה בתואר הראשון בפיסיקה.

הקורס מועבר בד"כ בסמסטר השני של השנה הראשונה, ונותן היכרות של המושגים הבסיסיים בפיסיקה המודרנית.


מועדי הקורס:

הרצאות ותרגולים תשע"ו נכתב ע"י דרור מידן