השינוי האחרון נעשה בֹ־21 במרץ 2013 ב־08:24

86-170 תשעג סמסטר ב

86-170 מבוא לפיסיקה מודרנית

הקורס מועבר ע"י פרופסור אפרת שמשוני בשנת תשע"ג סמסטר ב'.

האתר המקורי הוא במודל של בר אילן, כאן