השינוי האחרון נעשה בֹ־14 באוקטובר 2015 ב־07:17

86-212 תשעה סמסטר ב

קישורים

חוברת זו מיועדת לסטודנטים הלומדים את נושא ההידרודינמיקה. החוברת אמנם מיועדת ספציפית קורס הידרודינמיקה במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, אך יכולה בוודאי להתאים לסטודנטים הלומדים את הנושא במקום או קורס אחר. החוברת היא חלק א' של הקורס העוסקת בעיקר בנושאים: משוואת ברנולי ומשוואת אוילר עבור נוזל אידיאלי. עדכון אחרון: 7.5.2015 - תוספת הפרק על נוזל צמיג. החוברת מתעדכנת מידי שבוע עד כתיבתה המלאה, ובהתאם להערות שאני מקבל. להערות: idopora@gmail.com