השינוי האחרון נעשה בֹ־22 בספטמבר 2020 ב־15:34

88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשף

88-112 אלגברה לינארית 1

קישורים


מבחנים

מבחן מועד א' סמסטר קיץ תש"פ,פתרון מבחן מועד א' סמסטר קיץ תש"פ

מבחן מועד ב' סמסטר קיץ תש"פ,פתרון מבחן מועד ב' סמסטר קיץ תש"פ

ציוני מבחנים + בוחן

  • בשני המועדים - חישוב הציון: 0.8*מבחן +0.15*בוחן+0.05*ש"ב
  • במועד א - ניקדנו את חלק ב בצורה מקילה כך: שלושת הסעיפים הטובים יותר קיבלנו 8 נקודות כל אחד, שלושת הסעיפים הנוספים קיבלנו 4 נקודות כל אחד.

הודעות

פה אפשר למצוא בחנים משנים קודמות אלגברה לינארית 1/מבחנים

בוחן בלינארית 1 יתקיים בתאריך 4.8.2020.

חומר: עד בסיס ומימד (לא כולל). או באופן שקול עד תלות לינארית, פרישה (כולל).

הנחיות לבוחן

בוחן, פתרון בוחן קיץ תש"ף

ציונים