88-132 אינפי 1 סמסטר א' תשעב/מערך תרגול/טורים/מבחנים לחיוביים

מתוך Math-Wiki
גרסה מ־09:02, 30 בנובמבר 2011 מאת ארז שיינר (שיחה | תרומות) (מבחן העיבוי)

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חזרה לטורים

טורים חיוביים

טור חיובי הינו טור שכל איבריו אי שליליים. נשים לב שכיוון שסדרת הסכומים החלקיים מוגדרת על ידי נוסחאת הנסיגה S_{N+1}=S_N+a_{N+1}, רואים באופן מיידי כי היא מונוטונית עולה:

S_{N+1}-S_N=a_{N+1}\geq 0


על כן טורים חיוביים מתכנסים או שואפים לאינסוף.


משפט ההשוואה הראשון

יהיו \sum a_n,\sum b_n טורים חיוביים כך ש \forall n:a_n\geq b_n

אם \sum a_n מתכנס אזי גם \sum b_n מתכנס
אם \sum b_n מתבדר אזי גם \sum a_n מתבדר

מבחן דלאמבר/המנה

יהי \sum a_n טור חיובי אזי:

אם \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n} =L <1 הטור מתכנס
אם \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 הטור מתבדר (כולל אינסוף)
אם \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n} =1 לא ניתן לדעת (הטורים \sum\frac{1}{n},\sum\frac{1}{n^2} מהווים דוגמאות לטור מתכנס וטור מתבדר המקיימים תנאי זה)

מבחן השורש של קושי

יהי \sum a_n טור חיובי אזי:

אם \limsup \sqrt[n]{a_n} =L <1 הטור מתכנס
אם \limsup \sqrt[n]{a_n} > 1 הטור מתבדר (כולל אינסוף)
אם \limsup \sqrt[n]{a_n} =1 לא ניתן לדעת (הטורים \sum\frac{1}{n},\sum\frac{1}{n^2} מהווים דוגמאות לטור מתכנס וטור מתבדר המקיימים תנאי זה)


שימו לב שבשני המבחנים הקודמים לא מספיק להוכיח כי

\forall n: \frac{a_{n+1}}{a_n}<1 או \forall n: \sqrt[n]{a_n}<1

שכן גבול סדרה שאיבריה קטנים ממש מאחד, עשוי להיות אחד. במקרה והגבול הוא אחד, לא ניתן לקבוע לפי המבחנים האם הגבול מתכנס.


לעומת זאת, אם המנה לעיל גדולה מאחד, סימן שהסדרה מונוטונית עולה ולכן לא שואפת לאפס ולכן הטור מתבדר. באופן דומה אם השורש ה-n גדול מאחד אזי איברי הסדרה גדולים מאחד ולכן הסדרה אינה שואפת לאפס והטור אינו מתכנס

מבחן העיבוי

תהי a_n סדרה חיובית, מונוטונית ושואפת לאפס. אזי:


הטור \sum a_n מתכנס אם"ם הטור \sum 2^na_{2^n} מתכנס


כלומר, אנו זורקים את כל האיברים מהטור פרט לאלה הנמצאים במקומות שהם חזקה של שתים. את האיברים הנותרים אנו כופלים בחזקה המתאימה של 2.


דוגמא.

קבע האם הטור \sum\frac{1}{nln(n)} מתכנס.


פתרון. כיוון שהסדרה \frac{1}{nln(n)} חיובית, מונוטונית ושואפת לאפס, ניתן להפעיל את מבחן העיבוי. לכן, הטור בו אנו מעוניינים מתכנס אם"ם הטור הבא מתכנס:

\sum 2^n\frac{1}{2^nln(2^n)}


נזכור כי ln(2^n)=nln(2) ולכן


\sum \frac{2^n}{2^nln(2^n)}=\frac{1}{nln(2)}


אבל זה סה"כ קבוע כפול הטור ההרמוני, וידוע כי הטור ההרמוני מתבדר.


לכן סה"כ הטור מתבדר.


דוגמא.

קבע האם הטור \sum\frac{1}{nln^2(n)} מתכנס.


פתרון. כיוון שהסדרה \frac{1}{nln^2(n)} חיובית, מונוטונית ושואפת לאפס, ניתן להפעיל את מבחן העיבוי. לכן, הטור בו אנו מעוניינים מתכנס אם"ם הטור הבא מתכנס:

\sum 2^n\frac{1}{2^nln^2(2^n)}


בדומה לתרגיל הקודם, אנו מקבלים:


\sum \frac{2^n}{2^nln^2(2^n)}=\frac{1}{n^2ln^2(2)}


אבל זה קבוע כפול הטור המתכנס \sum\frac{1}{n^2}


ולכן סה"כ הטור מתכנס.