88-132 אינפי 1 סמסטר א' תשעב/מערך תרגול/סדרות/קושי

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חזרה לסדרות

סדרות קושי

הגדרת התכנסות סדרה עד כה הסתמכה על קיום נקודת גבול L . אולם למדנו כי יש סדרות המתקרבות לנקודה שאינה שייכת לשדה, כמו \sqrt2 בשדה הרציונאלים. סדרה המתכנסות לשורש שתיים מעל הממשיים, בהכרח אינה מתכנסת מעל הרציונאלים.

נגדיר אפוא תכונה של סדרה השקולה מבחינת התנהגות להתכנסות, אך אינה דורשת קיום של נקודת גבול בשדה. עקרונית, נדרוש שאברי הסדרה יתקרבו זה לזה, ולא לנקודת עוגן מסוימת הלא היא נקודת הגבול.

הגדרה.

סדרה a_n נקראת סדרת קושי אם לכל \varepsilon>0 קיים N_\varepsilon\in\N כך שלכל m,n>N_\varepsilon מתקיים |a_m-a_n|<\varepsilon

במילים, אם לכל מרחק \varepsilon קיים מקום בסדרה כך שהחל ממנו ומעלה המרחק בין כל שני אברים שואף ל-0, אזי הסדרה הנה סדרת קושי.


משפט.

מעל שדה הממשיים סדרה מתכנסת אם"ם היא סדרת קושי.

ברור ממשפט זה, יחד עם הדוגמא של סדרה השואפת ל- \sqrt2 , שהמשפט אינו תקף מעל שדה הרציונאליים.


תרגיל.

תהי סדרה \{a_n\} כך ש- |a_n-a_{n-1}|<\dfrac1{2^n} . הוכח כי \{a_n\} מתכנסת.

פתרון

נוכיח כי \{a_n\} סדרת קושי, ולכן מתכנסת.

לפי הנתון

\begin{align}
|a_m-a_n|&=\Big|a_m-a_{m-1}+a_{m-1}-a_{m-2}+\cdots+a_{n+2}-a_{n+1}+a_{n+1}-a_n\Big|\\
&\le|a_m-a_{m-1}|+|a_{m-1}-a_{m-2}|+\cdots+|a_{n+2}-a_{n+1}|+|a_{n+1}-a_n|\\
&<\dfrac1{2^m}+\dfrac1{2^{m-1}}+\cdots+\dfrac1{2^{n+1}}=\dfrac1{2^{n+1}}\left[\frac1{2^{m-n-1}}+\cdots+1\right]\\
&=\dfrac1{2^{n+1}}\left[\dfrac{1-\frac1{2^{m-n}}}{1-\frac12}\right]=\frac1{2^n}\left[1-\frac1{2^{m-n}}\right]=\frac1{2^n}-\dfrac1{2^m}\le\dfrac1{2^n}\to0
\end{align}


תרגיל.

תהי סדרה \{a_n\} כך ש- |a_{n+1}-a_n|\le p|a_n-a_{n-1}| עבור 0<p<1 . הוכח ש- \{a_n\} מתכנסת.

פתרון

נוכיח ש- \{a_n\} סדרת קושי, ולכן מתכנסת.

דבר ראשון, נשים לב ש- |a_{n+1}-a_n|\le p|a_n-a_{n-1}|\le p^2|a_{n-1}-a_{n-2}|\le\cdots\le p^{n-1}|a_2-a_1| . נסמן d=|a_2-a_1| ולכן סה"כ |a_{n+1}-a_n|\le p^{n-1}d

כעת,

|a_m-a_n|=|a_m-a_{m-1}+a_{m-1}-a_{m-2}+\cdots-a_{n+1}+a_{n+1}-a_n|\le

\le|a_m-a_{m-1}|+|a_{m-1}-a_{m-2}|+\cdots+|a_{n+1}-a_n|\leq

\le p^{m-2}d+\cdots+p^{n-1}d=p^{n-1}d(p^{m-n-1}+\cdots+1)=p^{n-1}d\left(\frac{1-p^{m-n-1}}{1-p}\right)\le p^{n-1}\frac{d}{1-p}\to0 (לפי מה שהראינו)

מכיון ש- p^n\to0 עבור p<1.


תרגיל.

תהי a_n סדרה המוגדרת על-ידי כלל הנסיגה

a_{n+1}=a_n+\frac{1}{(n+1)^2}

הוכח כי הסדרה מתכנסת.

הוכחה

נוכיח כי זוהי סדרת קושי ולכן מתכנסת. יהי \epsilon>0 כלשהו. צריך למצוא מקום בסדרה שהחל ממנו המרחק בין כל שני אברים קטן מ- \epsilon . נביט במרחק בין שני אברים כלשהם:

|a_m-a_n|=\Big|a_m-a_{m-1}+a_{m-1}-\cdots+a_{n+1}-a_n\Big|\le

לפי אי-שוויון המשולש זה קטן או שווה ל:

|a_m-a_{m-1}|+\cdots+|a_{n+1}-a_n|=\frac{1}{m^2}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^2}\le

\le\frac{1}{m(m-1)}+\cdots+\frac{1}{(n+1)n}=

כעת נעזר בנוסחא שקל להוכיחה: \frac{1}{m(m-1)}=\frac{1}{m-1}-\frac{1}{m}

=\frac{1}{m-1}-\frac{1}{m}+\frac{1}{m-2}-\frac{1}{m-1}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n}-\frac{1}{m}\le\frac{1}{n}

וכרגיל, עבור N_\epsilon>\frac{1}{\epsilon} אנו מקבלים את מה שצריך לכל m>n>N_\epsilon


תרגיל.

תהי a_n סדרה המוגדרת על ידי כלל הנסיגה

a_{n+1}=a_n+\frac{1}{n+1}

הוכח כי \lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty (כלומר הסדרה מתכנסת במובן הרחב לאינסוף).


הוכחה

דבר ראשון, טריוויאלי להוכיח כי הסדרה הנה מונוטונית עולה שכן a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}>0.

לכן, כפי שלמדנו, מספיק להוכיח כי הסדרה אינה מתכנסת. לצורך זה, מספיק להוכיח שהיא אינה סדרת קושי.

ניקח \epsilon=\frac{1}{2}. יהי N\in\N מקום כלשהו בסדרה, ויהי n>N . ניקח m=2n . מתקיים,

|a_{2n}-a_n|=\Big|a_{2n}-a_{2n-1}+a_{2n-1}-a_{2n-2}+a_{2n-2}-\cdots+a_{n+1}-a_n\Big|=

=\frac{1}{2n}+\cdots+\frac{1}{n+1}\ge\frac{1}{2n}+\cdots+\frac{1}{2n}=\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}

ולכן מתקיימת שלילת ההגדרה של קושי והסדרה הנ"ל אינה מתכנסת.