השינוי האחרון נעשה בֹ־24 ביוני 2021 ב־11:06

88-133 תשפ"א סמסטר ב/בוגרים

88-133 חשבון אינפיניטיסימלי 2


הודעות

  • תרגילים נוספים להעשרה עם פתרונות ניתן למצוא ב בקישור הזה
  • מתוך 7 תרגילים שיהיו בXI, ילקחו בחשבון 5 הטובים לחישוב הציון. ההגשה היא עד מועד א של המבחן בתאריך 8.8.21.

חומר עזר

חוברת תרגולים משנים קודמות

תרגיל בנושא אינטגרביליות לפי דרבו, פתרון התרגיל

הבוחן, פתרון

תרגולים

סיכומי תרגול