השינוי האחרון נעשה בֹ־25 באוקטובר 2010 ב־13:53

88-170 מבוא לחישוב

מועדי לימוד