השינוי האחרון נעשה בֹ־29 ביוני 2021 ב־14:51

88-195 מתמטיקה בדידה

הקורס מתמטיקה בדידה מציג את מושגי היסוד במתמטיקה הדרושים לשאר הקורסים במתמטיקה. זהו מפגש ראשוני עם מושגי יסוד במתמטיקה בדידה ועם שיטות מניה (סופיות ואינסופיות). נושאי הקורס: לוגיקה בסיסית, קבוצות ופעולות עליהן, יחסים ויחסי סדר, פונקציות, עוצמות, הלמה של צורן, מבוא לקומבינטוריקה, מבוא לתורת הגרפים.

חומר עזר

מועדי לימוד