השינוי האחרון נעשה בֹ־21 באוקטובר 2014 ב־13:05

88-201 תשעד סמסטר ב

חומר משנים קודמות

קישורים

הודעות

שעור עם המתרגל דורון יתקיים מחר בשעה 12 בכיתה 101 בבניין 604 חלק מהתלמידים יודעו על כך במייל, אבל מסיבה כלשהי יש כאלה שלא. אל תשאלו אותי למה.