השינוי האחרון נעשה בֹ־21 במרץ 2018 ב־09:53

88-280 תשעח סמסטר א/ציונים

תרגיל 1 מי שקיבל מעל 100- ציונו עוגל ל-100.

ציוני תרגיל 1

עודכן בשעה 3 בתאריך 8.12

ציוני תרגיל 2

תרגיל 8 - מי שקיבל מעל מאה ציונו עוגל למאה

ציוני תרגיל 8