השינוי האחרון נעשה בֹ־23 ביוני 2020 ב־07:11

88-320 פיזיקה למתמטיקאים תשף סמסטר ב/תרגילים

תרגיל 1

להגשה עד 26.03.20


תרגיל 1

פתרון תרגיל 1


תרגיל 2

להגשה עד 23.04.20


תרגיל 2

פתרון תרגיל 2

תרגיל 3

להגשה עד 14.05.20


תרגיל 3

פתרון תרגיל 3

תרגיל 4

להגשה עד 04.06.20


תרגיל 4

פתרון תרגיל 4


תרגיל 5

להגשה עד 11.06.20


תרגיל 5

פתרון תרגיל 5


תרגיל 6

להגשה עד 28.06.20


תרגיל 6

פתרון תרגיל 6