השינוי האחרון נעשה בֹ־13 בינואר 2018 ב־10:29

88-611 אנליזה 1 למורים סמסטר א תשעח

88-611 מבוא לאנליזה 1

חומר עזר

  • חומר עזר מקורס אינפי 1 של המחלקה למתמטיקה. שימו לב לכך שחלק מהחומר לא רלוונטי.

מבחנים לדוגמא

תרגילים

  • תרגיל 1 (אתם יכולים לענות על שאלות 1,3 וב-4 הכל מסעיף ד. השאר לא הספקנו לסיים היום. בהצלחה!)
  • פתרון תרגיל 1

בוחן

הבוחן יתקיים בתאריך 2.1.18 בתרגול. בבוחן יהיו 4 שאלות, 2 שאלות בנושא סדרות ושתי שאלות בפונקציות. נשלח לכם מייל לגבי הבוחן ואיך ללמוד כמו שהבטחתי שאשלח. אז תבדקו שאכן קבילתם אותו. בהצלחה!