השינוי האחרון נעשה בֹ־22 בפברואר 2021 ב־15:57

88-617 תשפא סמסטר א

88-617 מבוא לאנליזה מתקדמת למורים

מרצה: תמר בר-און, tamarnachshoni@gmail.com.

מתרגל: אריאל ויצמן, relweiz@gmail.com.

דף נוסחאות

מבחן תשפ"א

מבחן תש"ף

בשנץ תש"ף לא התקיים מועד ב'.

מבחן תשע"ט

המבחן


רשימת נושאים

בפונקציות מרוכבות: 1. מספרים מרוכבים: הגדרה, הצגה פולרית וקרטזית, נורמה וצמוד, פעולות חשבוניות.

2. סדרות והתכנסות

3. פונקציות רציפות וגזירות.

4. משוואות קושי רימן.

5. פונקציית האקספוננט המרוכבת.

6. פונקציות טריגונומטריות מרוכבות.

את כל החומר ניתן למצוא בספרי האוניברסיטה הפתוחה של הקורס "פונקציות מרוכבות", יחידות 1-3.

במשוואות דיפרנציאליות:

1. משוואות לינאריות מסדר ראשון.

2. משוואות פרידות.

3. משוואות לינאריות מסדר שני עם מקדמים קבועים- המקרה ההומגוני והמקרה הלא הומוגני עם פולינום או אקספוננט.

קישורים

מערכי תרגול באנליזה מתקדמת למורים

מבחנים משנים שעברו

סיכומי הרצאות

סיכומי תרגולים

תרגילי בית

תרגיל הגשה עם ציון