השינוי האחרון נעשה בֹ־17 ביולי 2013 ב־09:58

88-856 פולינומים אורתוגונליים - תשע"ג