השינוי האחרון נעשה בֹ־13 בפברואר 2013 ב־11:28

89-214 סמסטר א' תשעג


89-214 מבנים אלגבריים

מרצה (בשתי הקבוצות): דר' מיכאל שיין

מתרגלים (שלוש קבוצות): חיים רוזנר, יובל חצ'טריאן

הקורס מבוסס ברובו של חוברת של פרופ' עוזי וישנה. אותה וחומר עזר נוסף אפשר למצוא באתר של פרופ' עוזי וישנה.

קישורים