השינוי האחרון נעשה בֹ־11 בדצמבר 2016 ב־20:46

89-218 תשעו סמסטר ב

89-218 מבוא לחדוא 2

קישורים

89-218 מבוא לחדוא 2

מרצה:

פרופ' שחר נבו

מתרגל:

ד"ר אפי כהן

הודעות

הגשת תרגילים

הגשת תרגילי בית לפי 4 ספרות אחרונות של ת.ז.

נא לעדכן אותי במייל במידה ויש פער בין מה שרשום בקובץ לבין ההגשה בפועל.