השינוי האחרון נעשה בֹ־16 בינואר 2017 ב־16:41

88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעז