88-133 אינפי 2 סמסטר ב' תשעח - תיכוניסטים

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אינפי 2 - דף ראשי

סגל הקורס:

מרצה: פרופ' בועז צבאן.

מתרגלות: ניקול בלשוב ורחל גרינפלד.

הודעות

חומר עזר ומטלות קריאה

שלבים בחקירת פונקציה

1) תחום הגדרה

2) זוגיות ואי זוגיות (קביעה האם הפונקציה היא זוגית או אי זוגית)

3) תחומי עלייה וירידה ומציאת נקודות קיצון

4) תחומי קמירות וקעירות ומציאת נקודות פיתול

5) אסימפטוטות אנכיות

6) נקודות חיתוך עם הצירים

7) אסימפטוטות משופעות והתנהגות באיסוף

8) ציור גרף הפונקציה


תקציר הרצאות מפורט: הכי טוב לקרוא כל הזמן מהקישור הזה, כיון שהתקציר מעודכן ומשופר כמעט מדי שבוע. אחרי כל שיעור, ולפני השיעור הבא, מאד מומלץ לקרוא וליישר בראש מה שנלמד בהרצאה הקודמת, וכך להגיע מוכנים להרצאה הבאה. לעתים יש בתקציר דגשים מועילים שלא הספקנו לכסות בהרצאה, ולכן גם מי שלא מספיק לעבור עליו בעיון, מומלץ שיעבור לפחות באופן שטחי.

מידע כללי

חובות הקורס כוללות, בנוסף ללימוד ההרצאות, מטלות קריאה ושיעורי תרגול. מטלות הקריאה הן חלק מחומר ההרצאה, שיילמד על ידי קריאה עצמית.

הציון בקורס יתחלק בצורה הבאה: 80% ציון מבחן, 10% ציון במערכת התרגילים XI, ו 10% ציון בתרגילים להגשה ידנית. בנוסף, תנאי הכרחי לקבלת ציוני התרגיל הוא הצהרה על ביצוע מטלות הקריאה.

תרגילי בית

הגשת המטלות: את המטלות הידניות יש להגיש בשיעור התרגול, ביום רביעי שלאחר פרסום התרגיל. את המטלות הממוחשבות יש להגיש באופן ממוחשב עד שבוע מיום העלאת המטלה, בחצות. לא יינתנו דחיות למועדי ההגשה. תרגילים שלא יוגשו בזמן, גם מסיבה מוצדקת, ייחשבו כתרגילים עם ציון אפס, אולם בשקלול הציון יכנסו כ-80% מהציונים הטובים ביותר.

מטלות להגשה בכתב

מטלות תרגול ממוחשבות XI: בקישור. בכל שבוע יתפרסם תרגיל ביום רביעי.