88-218 תשף סמסטר א

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-218 תורת החבורות

מרצה: פרופ' מיכאל שיין

מתרגלים: תמר בר-און ותומר באואר

קישורים

הודעות

פתרונות למבחן

יש לעיין בפתרון מועד א׳ ולערער על ציון המבחן רק אם עדיין לא מבינים מדוע הורד ציון.

והנה פתרון מועד ב׳. יש לעיין בפתרונות לפני הגשת ערעור.

והנה גם פתרון מועד ג׳.

ציוני תרגול

טבלת הציונים של התרגול ממויינת לפי הספרות 678 של מספר ת"ז 123456789.

למי שרוצה להתכונן בעתיד, הנה טפסי הבחנים: מועד א' ופתרונו, ומועד ב' ופתרונו.

מועדי הבוחן

כפי שאמרנו בכיתה, בקורס ישנו בוחן. פרטים לגבי מיקום ושעה יבואו בהמשך.

הבוחן אינו מגן, אבל יש לו שני מועדים, והציון המאוחר יותר קובע. החומר כולל את כל מה שהופיע בהרצאות, בתרגולים ובתרגילי הבית עד תת־חבורות נורמליות, כולל. בפרט, הנושאים של חבורת החילופין או חבורות מנה לא בחומר. המבנה של הבוחן הוא 3 שאלות שצריך לענות על כולן.

הקפידו להביא אתכם את כל האישורים שצריך להביא למבחן, כמו לדוגמה תעודה מזהה.

מועד א' מתוכנן להתקיים בתאריך 25.12.2019 בשעה 12:00.

מועד ב' מתוכנן להתקיים בתאריך 8.1.2020 בשעה 14:00. שימו לב לשינוי הזמן.

הרצאת העשרה

אחרי הבוחן ביום רביעי 25.12.2019 בשעה 14:30 מתוכננת הרצאת העשרה (שאינה חובה) שהנושא שלה הוא היכרות עם SageMath ושימושים לתורת החבורות. ההרצאה תתקיים בבניין 507 בחדר 101.

תרגילי בית

יש חובת הכנה לתרגילי הבית, גם אם אין חובת הגשה.

חוברת מערכי תרגול

הערה: חשוב לשים לב כי מערכי התרגול לא חופפים לגמרי למה שנלמד בכיתה, ולעתים עלולים להכיל טעויות! נשמח לשמוע על הערות והצעות למערכים.

חוברת מערכי תרגול (לפעמים צריך לרענן את הדף כדי לקבל את הגרסה האחרונה.)